Ареал


територія поширення певного біологічного об’єкту, позначена на географічних картах