Антиінфекційні препарати

Антиінфекці́йні препара́ти (від анти… та інфекція) — лікарські засоби, активними інгредієнтами яких є хімічні сполуки природного або синтетичного походження, активні щодо бактерій, вірусів, грибів, найпростіших, гельмінтів, пріонів та ектопаразитів.

Залежно від джерела отримання антиінфекційні препарати поділяють на:

 • природні — продуковані мікроорганізмами (наприклад, пеніцилін);
 • напівсинтетичні — отримані в результаті модифікації природних структур (наприклад, ампіцилін);
 • синтетичні — отримані штучно (наприклад, сульфаніламіди, хінолони).

На сьогодні ця класифікація дещо втратила актуальність, оскільки більшість антиінфекційних препаратів природного походження отримують шляхом хімічного синтезу.

За типом дії антиінфекційні препарати поділяють на:

 • «цидні» (бактерицидні, фунгіцидні, віруліцидні, протозоацидні тощо), вплив яких призводить до загибелі патогена;
 • «статичні» (бактеріостатичні, фунгістатичні, віростатичні тощо), дія яких зупиняє або призупиняє розмноження збудника.

Антиінфекційні препарати поділяють на групи та класи враховуючи спектр дії, фармакокінетичні особливості тощо.


Залежно від патогена, яким сприченене захворювання виділяють наступні групи антиінфекційних препаратів:

 • антибактеріальні засоби (групи бета-лактамів, аміноглікозидів, хінолонів/фторхінолонів, макролідів, тетрацикліну, лінкозамідів, глікопептидів, оксазолідинонів, поліміксинів, сульфаніламідів та ко-тримаксизолу, нітроімідазолів, нітрофуранів та інші; протитуберкульозні хіміопрепарати І ряду та ІІ ряду);
 • антифунгальні засоби (протигрибкові) — полієни, азоли, аліламіни, тіокарбамати, морфоліни, похідні гідроксипіридону та ін.;
 • противірусні засоби (протигерпетичні, протицитомегаловірусні, протигрипозні, препарати розширеного спектру, антиретровірусні та ін.);
 • антипротозойні засоби (протималярійні та препарати, які застосовують при інших протозойних інфекціях);
 • антигельмінтні засоби (похідні бензимідазолу, препарати інших груп);
 • протипріонні засоби;
 • антипаразитарні засоби.

Література

 1. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии / Под ред. Л. С. Страчунского, Ю. Б. Белоусова, С. Н. Козлова. Смоленск : Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, 2007. 464 с.
 2. Козлов С. Н., Козлов Р. С. Современная антимикробная химиотерапия. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Медицинское информационное агенство, 2017. 398 с.
 3. Asif M. Review on Antimicrobial Agents // Organic & Medicinal Chemistry International Journal. 2017. Vol. 1. № 5. P. 1–5. Режим доступу: https://juniperpublishers.com/omcij/pdf/OMCIJ.MS.ID.555573.pdf
 4. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск десятий. Київ : [б. в.], 2018. 1222 с. URL: http://moz.gov.ua/uploads/1/5052-dn_20180510_868_dod_2.pdf
 5. Довідник лікарських засобів зареєстрованих в Україні станом на 30.12.2019. URL: https://medhub.info/

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вринчану Н. О., Дронова М. Л. Антиінфекційні препарати // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антиінфекційні препарати (дата звернення: 25.09.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
25.03.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ