Антигельмінтні засоби

Антигельмі́нтні за́соби (від анти… і гельмінти), протигельмінтні засоби — лікарські засоби, які застосовують для лікування гельмінтозів (глистових інвазій).

Лікування гельмінтозів полягає у звільненні організму від гельмінтів (так звана дегельмінтизація). Залежно від різновиду гельмінтів, на які переважно спрямована дія синтетичних антигельмінтних препаратів, їх поділяють на засоби, що застосовують при:

  • трематодозах (група АТХ Р02В) — празиквантел, оксамніквін, метрифонат, бітіонол, ніридазол та ін.;
  • нематодозах (група АТХ P02C) — мебендазол, левамізол, пірантелупамоат, піперазин, івермектин та ін.;
  • цестодозах (група АТХP02D) — празиквантел, альбендазол, мебендазол.

Із урахуванням локалізації гельмінтів та їхніх личинок, антигельмінтні засоби поділять на такі, що застосовують при кишкових та/або позакишкових гельмінтозах. Зокрема, празиквантел ефективний при кишкових цестодозахітрематодозах, альбендазол — при кишкових нематодозах, трематодозах, цестодозах та змішаних гельмінтозах, івермектин — при позакишкових інвазіях, спричинених філяріями, мебендазол та альбендазол — при позакишкових формах ехінококозу.

Антигельмінтні засоби діють за різними механізмами, спрямованими на пригнічення життєдіяльності гельмінтів, що призводить до їхнього паралічу та, іноді, руйнуванню. Деякі з них (наприклад, альбендазол) згубно впливають не тільки на зрілі форми гельмінтів, а й на яйця глистів (аскарид, анкілостом, волосоголовців). Застосовують антигельмінтні засоби внутрішньо (за потреби разом з проносними засобами), у низці випадків комбінують між собою. Окремий антигельмінтний засіб активний проти певних видів гельмінтів, тому лікуванню має передувати точне встановлення збудника захворювання.

Література

  1. Машковский М. Д. Лекарственные средства. 16-е изд., перераб., испр. и доп. Москва : Новая волна, 2012. 1216 с.
  2. Чекман І. С., Горчакова Н. О., Казак Л. І. та ін. Фармакологія / Ред. І. С. Чекман. 3-тє вид., випр. та доопрац. Вінниця : Нова книга, 2016. 784 с.
  3. Довідник лікарських засобів, зареєстрованих в Україні станом на 18.12.2017. URL: https://medhub.info
  4. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск десятий. Київ, 2018. 1222 с. URL: http://moz.gov.ua/uploads/1/5052-dn_20180510_868_dod_2.pdf
  5. ATC / DDD Index 2018 // WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. URL: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
  6. Энциклопедия лекарств РЛС®. URL: https://www.rlsnet.ru/

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Лук’янчук В. Д. Антигельмінтні засоби // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антигельмінтні засоби (дата звернення: 26.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ