Антифашизм

Антифашизм, символічне втілення

Антифаши́зм (від анти… і фашизм) — ідеологія та громадський рух, основним змістом якого є боротьба з фашизмом у будь-яких його виявах у мирний і воєнний час. Прихильники й учасники руху розуміють фашизм як антигуманний політичний рух, що породжує ненависть у суспільній свідомості та завдає збитків усім народам, яких стосується.

Історична довідка

Термін «антифашизм» уперше виник в Італії, де його використовували для позначення супротивників Б. Муссоліні. У Німеччині з 1923 існувала «Антифашистська дія», що була частиною Союзу червоних фронтовиків — військової організації Комуністичної партії Німеччини часів Веймарської республіки. Його члени не мали на меті ведення революційної боротьби, а боролися за ідеали Веймарської республіки проти (з їхнього погляду) повернення до варварства, що спричиняє фашизм. Після приходу до влади А. Гітлера термін вийшов з ужитку в Німеччині, його лише іноді використовували для позначення комуністичного опору. Антифашистський рух знову формується як протидія відродженим нацистським, фашистським і радикальним націоналістичним ідеологіям у період після Другої світової війни.

Характеристика

Антифашизм можна умовно поділити на лівий антифашизм, що виступає проти фашизму під прапором лівих ідеологій (комунізму і соціалізму); ліберальний антифашизм, що діє відповідно до поглядів класичного лібералізму, анархізму і антитоталітаризму; християнський антифашизм, що вбачає у фашизмі насамперед ворога традиційних християнських цінностей.

Основні цілі антифашизму:

  • викриття фашизму як ворога демократії та джерела воєн;
  • запобігання захопленню фашистами державної влади, а в разі захоплення — боротьба за повалення фашистського режиму;
  • поєднання антифашистської діяльності з боротьбою за мир і соціальний прогрес;
  • розкриття ксенофобського, антилюдського змісту фашизму.

Відповідно до цих цілей застосовують різні види (ідеологічні, політичні, військові) та форми боротьби (утворення антифашистських організацій, видання пропагандистської літератури, мітинги, демонстрації, бойкот фашистських виборів, збройні виступи, моральна й матеріальна допомога антифашистам та ін.).

Антифашизм має інтернаціональний характер і національні особливості.

Додатково

Термін «антифа» є скороченням від «Антифашистська дія» (нім. Antifaschistische Aktion), був розтиражований журналістами з 1980-х і є своєрідним мемом, за допомогою якого вони позначають сучасних антифашистів.

Література

  1. Aquarone A. Fascismo e antifascismo nella storiografia italiana / A cura di Romano Paolo Coppini, Pref. di Giovanni Spadolini. Roma : Edizioni della Voce, 1986. 518 р.
  2. Deppe F., Fülberth G., Rilling R. (Hrsg). Antifaschismus. Heilbronn : Distel Verlag, 1996. 619 р.
  3. Сахно А. А. Фашизм в конце туннеля : [соврем. трактовка ист. событий ВОВ]. Харьков : ХНЭУ, 2009. 48 с.
  4. Грицанов А. А., Тарас А. Е. Научный антикоммунизм и антифашизм: популярный компендиум. Минск : ФУАинформ, 2010. 528 с.

Автор ВУЕ

М. П. Требін


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Требін М. П. Антифашизм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антифашизм (дата звернення: 15.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ