Соціалізм

вчення про суспільство соціальної рівності, яке ґрунтується на принципах колективної або державної власності на засоби виробництва, соціальної справедливості, свободи, рівності

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ