Соціалізм

вчення про суспільство соціальної рівності, яке грунтується на принципах колективної або державної власності на засоби виробництва, соціальної справедливості, свободи, рівності