Антимонопольне законодавство

Антимонопо́льне законода́вство (від анти… та монополія) — галузь законодавства, метою якої є обмеження монополізації виробничої сфери, недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності. Ухвалення антимонопольного законодавства покликане слугувати правовому забезпеченню державної антимонопольної політики.

Історична довідка

Першим прикладом антимонопольного законодавства був ухвалений у Канаді Закон «Про запобігання та стримування об’єднань, спрямованих на обмеження торгівлі» (1889).

Відомішим є антимонопольне законодавство США, виникнення якого пов’язують зі затвердженням 02.07.1890 Закону Шермана (за ім’ям автора — сенатора Дж. Шермана). Він мав на меті захист торгівлі та промисловості від неправомірних обмежень і монополій, забороняв таємні угоди та об’єднання, спрямовані на обмеження вільної торгівлі. 15.10.1914 в США було ухвалено другий за значенням антимонопольний акт — Закон Клейтона, який забороняв недобросовісні дії в ринковій конкуренції, 26.09.1914 затверджено Закон про Федеральну торгову комісію. Ці законодавчі акти є основою антимонопольного законодавства США.

Характеристика

Для антимонопольного законодавства характерним є використання різних методів правового регулювання. Антимонопольне законодавство спрямоване насамперед на забезпечення свободи конкуренції між суб’єктами господарювання, захист споживача від монополії виробника шляхом встановлення організаційних, економічних, правових та інших обмежень і стимулів (система податкових ставок, законодавчого визначення пріоритетів при наданні кредитів, регулювання процесів ціноутворення на підприємствах-монополістах, сприяння розвитку добросовісної конкуренції, примусовий поділ монопольних структур, застосування юридичних санкцій за порушення відповідних норм тощо).

Антимонопольне законодавство в Україні

В Україні з проголошенням Декларації про державний суверенітет України запроваджено самостійну економічну політку, метою якої було створення ефективного механізму регулювання економічних відносин. У перші роки незалежності найважливішим завданням антимонопольного законодавства було подолання державного монополізму. Згодом з’явилася необхідність створення дієвих механізмів захисту від недобросовісної конкуренції та удосконалення конкурентного середовища.

2001 ухвалено Закон України «Про захист економічної конкуренції» (набув чинності з 2002), який визначає правові засади підтримання й захисту ринкової конкуренції.

Антимонопольне законодавство України є складником господарського права. Відповідно до статті 42 Конституції України: «Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види й межі монополії визначаються законом». У системі антимонопольного законодавства Закони України «Про захист прав споживачів» (1991), «Про Антимонопольний комітет України» (1993), «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996), «Про природні монополії» (2000), «Про захист економічної конкуренції» (2001) та ін., а також укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України, Антимонопольного комітету України, міністерств і відомств, спрямовані на обмеження виявів монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції.

Джерела

  1. Про захист прав споживачів: Закон України № 1023-XII від 12.05.1991 // Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
  2. Про Антимонопольний комітет України: Закон України № 3659-XII від 26.11.1993 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3659-12
  3. Про природні монополії: Закон України № 1682-III від 20.04.2000 // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 30. Ст. 238. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14
  4. Про захист економічної конкуренції: Закон України № 2210-III від 11.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2210-14

Література

  1. Бакалінська О. Деякі аспекти формування конкурентного законодавства і права України // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 1. С. 66–71.
  2. Валитов С. С. Правовое регулирование конкуренции в Украине. Донецк : Юго-Восток, 2009. 307 с.
  3. Журик Ю. Становлення, формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції // Юридична Україна. 2011. № 1. С. 93–95.
  4. Коверзнев В. О. Конкурентне право. Ніжин : Лукяненко В. В. ; Орхідея, 2014. 240 с.

Автор ВУЕ

В. О. Коверзнев


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Коверзнев В. О. Антимонопольне законодавство // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антимонопольне законодавство (дата звернення: 2.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ