Андронік Родоський

Андронік Родо́ський (грец. Ἀνδρόνικος ο Ρόδιος, 1 ст. до н. е.) — давньогрецький філософ, одинадцятий голова (схоларх) перипатетичної школи, систематизатор, редактор і коментатор творів Аристотеля.

Андронік Родоський

(Ἀνδρόνικος ο Ρόδιος)

Народження 1 ст. до н. е.
Місце народження невідомо
Смерть 1 ст. до н. е.
Напрями діяльності філософія, історія

Діяльність

Про життя філософа бракує даних. Є свідчення, що був учнем давньогрецького філолога Тираніона з Амісу (Понтійське царство), очолював школу перипатетиків у м. Римі бл. 58 до н. е.

Як філософ, Андронік Родоський, вочевидь, зазнав упливу Стародавньої Академії (див. Академія Платона) і стоїків (див. Стоїцизм). Йому належить оригінальна робота «Про розділення» (Περί διαιρέσεως), присвячена логічній операції «ділення», яку високо оцінив Северин Боецій.

Андронік Родоський цікавився історією філософії. Підготував редакції творів Аристотеля і Теофраста. Увійшов в історію культури, передовсім, як дослідник біографії і творчої спадщини Аристотеля, зокрема:

  • встановлював автентичність творів Аристотеля;
  • склав каталог праць Аристотеля і Теофраста;
  • прокоментував деякі твори Аристотеля («Категорії», «Фізика», «Етика»);
  • опрацював біографії Аристотеля і Теофраста;
  • упорядкував епістолярну спадщину Аристотеля.

Опрацьовуючи творчу спадщину Аристотеля, об’єднував тематично споріднені твори і фрагменти, структурував їх на логічні частини. Вважається, що саме Андронік Родоський значною мірою сформував зібрання творів, відоме як «Аристотелів корпус». Є автором низки коментарів до трактатів «Фізика», «Категорії», «Етика» Аристотеля.

Визнання

Підготовлене Андроніком Родоським зібрання Аристотелевих творів стало основою для подальших видань. Його праця спричинила розвиток перипатетичної коментаторської традиції — до текстів Аристотеля звернулися представники інших філософських шкіл, зокрема, платоніки (див. Платонізм) і стоїки. Упорядницька праця Андроніка Родоського вплинула на неоплатоніка Порфирія як видавця «Еннеад»: він також прийняв за основу метод свого попередника «групувати тематично однорідний матеріал».

Література

  1. Moraux P. Der Aristotelismus bei den Griechen: von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias : in 3 bd. Berlin; New York : De Gruyter, 1973. Bd. 1. 535 p.
  2. Pseudo-Andronicus de Phodes «Περὶ παθῶν» / Ed. by A. Gilbert-Thirry. Leiden : Brill, 1977. 360 p.
  3. Gottsehalk H. The earliest Aristotelian Commentators // Aristotle Transformed: the Ancient Commentators and their Influence / Ed. by R. Sorabji. London : Duckworth, 1990. P. 55–81.
  4. Michael J. Griffin Aristotle's Categories in the Early Roman Empire. Oxford : Oxford University Press, 2015. 283 р.

Автор ВУЕ

В. Е. Туренко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Туренко В. Е. Андронік Родоський // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Андронік Родоський (дата звернення: 20.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
01.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ