Каталог

Каталог — довідкове, або інформаційне, або рекламне видання, що містить систематизований перелік наявних предметів і послуг із короткими відомостями про них.

За періодичністю каталог може бути виданням:

• неперіодичним;

• періодичним.

Розрізняють каталоги виставки, бібліотеки, аукціону, видавничий, музейний, номенклатурний, промисловий тощо.

Література

ДСТУ 3017 :2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ : Держспоживстандарт України, 2016. 42 с.

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності