Маркс, Карл

Маркс, Карл (1818–1883) – філософ, соціолог, економіст, політик, основоположник принципів історичного і діалектичного матеріалізму, теорій додаткової вартості та класової боротьби, разом з Ф. Енгельсом створив цілісне вчення (марксизм), Німеччина – Велика Британія.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ