Аналоговий сигнал

Ана́логовий сигна́л — носій інформації, кодований певним чином, у якого кожен із параметрів є безперервною функцією часу; сигнал, у якого кожен із визначених параметрів описаний функцією часу й безперервною множиною можливих значень.

Першими електронними приладами для оброблення аналогових сигналів були електронні лампи, пізніше їх витіснили транзистори та операційні підсилювачі.

Термін «аналоговий сигнал» найширше використовують у галузях науки й техніки, пов’язаних з обробленням і передаванням інформації — у кібернетиці, електроніці, радіотехніці, техніці зв’язку, акустиці.

Оскільки аналоговий сигнал описують безперервними функціями часу, його іноді називають континуальним (див. Континуум) сигналом.

Приклади безперервних фізичних величин: електрична напруга від різного роду давачів, що перетворюють енергію поля (магнітну, гравітаційну, акустичну, звукову, теплову); рівень рідинного термометра; звуковий тиск музичних інструментів тощо.

Аналоговий сигнал протиставляють цифровому (дискретні за часом, квантові за рівнем).

Антонімами до терміна «аналоговий сигнал», відповідно до контексту, також є терміни «аналогові (безперервні) шум і завада».

У техніці аналоговий сигнал підлягає обробленню, що містить як базові математичні операції (додавання, віднімання, множення, ділення сигналів), так і складніші — інтегрування, диференціювання, частотне фільтрування тощо.

Джерела

ДСТУ ISO/IEC 2382-5:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Ч. 5. Подання даних. Київ, 2005.

Література

  1. Радіотехніка / За ред.: Ю. Л. Мазора, Є. А. Мачуського, В. І. Правди. Київ, 1999.
  2. Сенько В. І., Панасенко М. В., Сенько Є. В. та ін. Електроніка і мікросхемотехніка : у 4 т. Київ, 2013. Т. 4. Кн. 1: Силова електроніка.
  3. Караченцев В. Є., Денисюк В. Ю. Основні властивості і характеристики аналогових сигналів // Персп. технології та прилади. 2018. Вип. 12.

Автор ВУЕ

С. О. Сєдов

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Сєдов С. О. Аналоговий сигнал // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналоговий сигнал (дата звернення: 26.02.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
05.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ