Електроніка


науково-технічна галузь, пов’язана з дослідженням законів взаємодії електронів та інших носіїв заряду з електромагнітними полями з метою створення електронних приладів