Аксіологія політична

Аксіоло́гія політи́чна (від грец. ἀξία — цінність та λόγος — знання, слово, вчення) — політико-філософська дисципліна, яка досліджує природу та функціонування політичних цінностей. Як спеціалізована галузь пізнання, виникла на перетині філософської аксіології та політології.

Основні дослідницькі напрями аксіології політичної. Політична аксіологія вивчає політичні цінності як детермінанти, що спрямовують найважливіші вектори політичної діяльності — ідеологію, культуру політичну та систему політичну.

Основні доктрини політичної аксіології:

а) суспільно-політичні процеси мають аксіологічну природу;

б) політичні цінності слід розглядати як у смислових, так й орієнтаційних аспектах;

в) політичні цінності забезпечують духовну репродукцію і розвиток людини і суспільства, формують із сукупності індивідів (самодостатніх громадян) цілісну і взаємозалежну соціальну систему.

Політична аксіологія з’ясовує зміст політичних цінностей та ціннісних орієнтацій, визначає їхню роль як у житті громадянина, так і загальній політичній практиці. Політична аксіологія простежує й розроблює ієрархічну структуру, взаємозв’язок політичних цінностей різних та історично змінних політичних режимів, інститутів тощо. Політична аксіологія зосереджується на ціннісному вимірі політичних відносин і політичної діяльності таких суб’єктів політичного процесу, як структури державної влади, політичні партії, суспільно-політичні та громадські об’єднання.

Відповідно до політичної аксіології, ціннісне сприймання об’єктів політичного життя визначається:

а) конкретно-історичними умовами розвитку суспільства;

б) місцем особи, соціальної спільноти в системі певних економічних і соціально-політичних відносин;

в) потребами та інтересами окремого індивіда, соціальної групи.

Література

  1. Денисенко В. М., Климончук В. М. Аксіологія динаміки політичних процесів. Львів, 2005.
  2. Радченко О. В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення. Харків, 2009.
  3. Сліпець П. П. Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації. Київ, 2009.
  4. Жеребятнікова І. В. Теоретичні засади політичної аксіології у контексті політико-філософського дискурсу // Вісн. Харків. нац. університету ім. В. Н. Каразіна. 2016. Вип. 29.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ