Аеропланктон


Пилок рослин — складова аеропланктону

Аеропланкто́н (від аеро… і планктон) — сукупність завислих у повітрі живих організмів та їхніх часток. Включає: дрібних тварин (переважно членистоногих), водорості, гриби, мохи, дрібне насіння, пилок, спори, бактерії тощо. Рослинні компоненти аеропланктону називають аероплактофітами. Аеропланктон, що впливає на формування погоди (на ньому конденсується атмосферна волога), досліджують за допомогою фільтрів, які встановлюють на літаки, спеціальні повітряні зонди або аеростати. Через велику кількість живих організмів хмари іноді порівнюють з великими летючими екосистемами. Складові аеропланктону можуть спричинити алергію та інфекційні захворювання.

Автор ВУЕ