Планктон


сукупність дрібних організмів, що живуть у товщі води