Планктон

сукупність дрібних організмів, що живуть у товщі води

Покликання на статтю