Адміністративне правопорушення

Адміністрати́вне правопору́шення, проступок — протиправне, винне діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачена адміністративна відповідальність.

Існує два підходи до визначення адміністративного правопорушення: вузький і широкий. Відповідно до першого підходу, адміністративне правопорушення вчиняється лише фізичними особами, а їх виключний перелік визначений Кодексом України про адміністративне правопорушення. Фізичні особи несуть адміністративну відповідальність за умови досягнення ними на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку. Спеціальним суб’єктом вчинення адміністративного правопорушення визнаються: неповнолітні особи віком від 16 до 18 років; посадові особи; власники (співвласники) транспортних засобів; військовослужбовці; особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів (поліцейські тощо). Юридичні особи не можуть вчиняти адміністративного правопорушення.

Відповідно до широкого підходу, адміністративне правопорушення можуть також вчинятися суб’єктами владних повноважень (органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими та службовими особами, іншими суб’єктами при здійсненні ними владних управлінських функцій) у разі порушень ними норм права. Вказані суб’єкти вчиняють адміністративне правопорушення у вигляді незаконного ухвалення рішення, вчинення дії чи бездіяльності. В законодавстві відсутній вичерпний перелік адміністративних правопорушень, які вчиняються суб’єктами владних повноважень. Адміністративний суд, вирішуючи відповідну адміністративну справу в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, в кожному конкретному випадку встановлює факт вчинення чи невчинення суб’єктом владних повноважень адміністративного правопорушення.

Джерела

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. № 51. Ст. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Література

  1. Колпаков В. Адміністративно-деліктний правовий феномен. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 528 с.
  2. Коліушко І., Банчук О. Поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення в сучасному українському праві // Право України. 2008. № 4. С. 31–36.
  3. Беззубов Д. та ін. Адміністративне право України. Київ : Леся, 2014. 320 с.

Автор ВУЕ

О. А. Банчук

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Банчук О. А. Адміністративне правопорушення // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративне правопорушення (дата звернення: 1.12.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ