Адміністративна відповідальність

Адміністрати́вна відповіда́льність — вид юридичної відповідальності, яка настає внаслідок вчинення особами адміністративних правопорушень.

Є два підходи до розуміння адміністративної відповідальності: вузький і широкий. У вузькому розумінні адміністративна відповідальність настає лише за наслідки вчинених фізичними особами правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Для фізичних осіб передбачено адміністративну відповідальність за умови досягнення ними на момент вчинення правопорушення 16-річного віку. Юридичні особи не можуть нести адміністративну відповідальність. За кожне правопорушення в Кодексі про адміністративні правопорушення встановлено відповідний вид стягнення.

Адміністрати́вна відповіда́льність.jpg

Органами, що можуть здійснювати притягнення до адміністративної відповідальності і накладати стягнення, є виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та їхні посадові особи; адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських радах; суди; органи державних інспекцій. У широкому розумінні адміністративна відповідальність передбачає відповідальність суб’єктів владних повноважень (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб) за порушення норм права. Порядок притягнення до цього різновиду адміністративної відповідальності визначено в Кодексі адміністративного судочинства України, а суб’єктом притягнення є адміністративний суд.

Джерела

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. № 51. Ст. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Література

  1. Колпаков В. Адміністративно-деліктний правовий феномен. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 528 с.
  2. Коліушко І., Банчук О. Поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення в сучасному українському праві // Право України. 2008. № 4. С. 31–36.
  3. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. та ін. Адміністративне право України. Повний курс. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Автор ВУЕ

О. А. Банчук

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Банчук О. А. Адміністративна відповідальність // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративна відповідальність (дата звернення: 21.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ