Агітаційне вилуговування

Агітаці́йне вилуго́вування — вилучення металів із руд селективним розчиненням їх у ціаністих лугах за інтенсивного перемішування й безперервного насичення пульпи киснем повітря.

Агітаційне вилуговування застосовують для добування металів із тонко подрібненої руди з більш високою швидкістю та ступенем вилучення порівняно з іншими методами. Агітаційне вилуговування можна здійснювати одночасно з мокрим помелом у кульових або стержневих млинах, а також різного типу змішувачах і автоклавах.

Література

  1. ДСТУ 3790-98. Металургія кольорових металів: Терміни та визначення основних понять. Київ : Держстандарт України, 1999.
  2. Мовчан В. П., Бережний М. М. Основи металургії. Дніпропетровськ : Пороги, 2001. 336 с.
  3. Мала гірнича енциклопедія. В 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Донецьк : Донбас, 2004. Т. 1. 640 с.

Див. також

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ