Аграрний сервіс

Агра́рний се́рвіс — надання аграрним товаровиробникам виробничих послуг у галузі механізації, електрифікації, автоматизації, сільськогосподарського будівництва, хімізації аграрного виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, матеріально-технічного забезпечення аграрної виробничої сфери, її наукового й інформаційного обслуговування, формування та удосконалення економічних взаємовідносин між виробничою, аграрною та обслуговуючою її сферами, надання логістичних послуг. Аграрний сервіс поділяють на такі види:

 • аграрний сервіс технічний;
 • аграрний сервіс енергетичний;
 • агрохімічний сервіс;
 • аграрний сервіс будівельний;
 • аграрний сервіс переробний;
 • аграрний сервіс науковий;
 • аграрний сервіс зооветеринарний;
 • аграрний сервіс біржовий.

Під системою аграрного сервісу розуміють організацію комплексного виробничого обслуговування та матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників відповідно до технологій виробництва продукції, гарантування найефективнішого та безпечного для навколишнього природного середовища використання в аграрній сфері виробничих ресурсів. Для виконання такого завдання аграрний сервіс має виконувати такі функції: вивчати оптимальний технологічний попит у різних видах матеріально-технічних засобів, організовувати задоволення цього попиту, виконувати науково-дослідні роботи, формулювати вимоги до різних видів матеріально-технічних засобів, які застосовують у сільському господарстві, опрацьовувати необхідні інструктивні й методичні матеріали з найефективнішого та безпечного для навколишнього природного середовища використання в аграрній сфері різних видів матеріально-технічних засобів тощо.

Література

 1. Мосіюк П. О. та ін. Економіка і організація аграрного сервісу. Київ : ІАЕ УААН, 2001. 501 с.
 2. Попова О. Л. Сталий розвиток агросфери управління, політика і механізми. Київ : ТОВ Ком-принт, 2009. 352 с.
 3. Калетник Г. М. та ін. Управління інженерною діяльністю виробничих і сервісних підприємств АПК. Київ : Хай-Тек Прес, 2010. 448 с.
 4. Охота Ю. В. Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти. Ефективна економіка, 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/153.pdf

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ