Навколишнє природне середовище

середовище проживання і виробничої діяльності людства, оточуючий людину природний і створений ним матеріальний світ