Аграрна біржа

Агра́рна бі́ржа — єдина державна товарна біржа в Україні, створена для забезпечення рівних умов для всіх учасників біржової торгівлі та сприяння розвитку ринку товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція. Аграрна біржа створена 26.12.2005 і є неприбутковим підприємством. Об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність; має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій (ст. 1 Закону України «Про товарну біржу»). Засновником Аграрної біржі є Кабінет Міністрів України, який зробив внесок до статутного фонду (капіталу) Аграрної біржі та здійснює управління її майном в особі Державної спеціалізованої бюджетної установи «Аграрний фонд» (ст. 17 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»). Офіційне найменування біржі «Аграрна біржа», а також статут, в якому закріплені юридичний статус, права та обов’язки, правовий режим майна, правовий статус засновників та членів, компетенція органів управління та інші питання її діяльності, визначаються Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Аграрної біржі» від 26.12.2005 № 1285.

Джерела

  • Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII. Про товарну біржу // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12
  • Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Cт. 144: Про державну підтримку сільського господарства України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  • Про створення Аграрної біржі: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2005 № 1285. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1285-2005-%D0%BF

Література

  1. Механізм біржової торгівлі продукцією АПК — елемент ринкової інфраструктури / Підгот. О. М. Шпичак. Київ, 1995. 86 с.
  2. Саблук П. Т. та ін. Товарні біржі в Україні: Аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку. Київ, 1997. 428 с.
  3. Терещенко В. К. та ін. Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК. Київ, 2002. 382 с.
  4. Сохацька О. М. Біржова справа. Тернопіль : Карт-Бланш, 2003. 608 с.
  5. Бобкова А. Г. та ін. Біржове право. Київ : Донецький національний університет, 2005. 200 с.
  6. Азізов С. П., Саблук П. Т., Канінський П. К. Організація аграрного виробництва і бізнесу. Київ, 2006. 788 с. 
  7. Сидоренко О. В. Управління розвитком біржового ринку сільськогосподарської продукції: теорія та практика. Київ : Компринт, 2015. 351 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Аграрна біржа // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аграрна біржа (дата звернення: 26.11.2020).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ