Агностицизм

Агностици́зм (від грец. ἄγνωστος — непізнаваний) — філософська позиція, яке повністю або частково заперечує можливість пізнання світу; гносеологічний песимізм.

Термін "агностицизм" введений у науковий обіг 1869 англійським натуралістом Т. Гакслі. Проте сумніви в спроможності людини пізнати навколишній світ виникли ще в античній філософії, зокрема, у Протагора, софістів та скептиків. Давньогрецькі філософи зауважували недосконалість, відносність, суб’єктивність та мінливість знання, що спонукало їх до висновку про неможливість розумового осягнення справжньої суті речей.

Теоретичне обґрунтування агностицизму було здійснено лише у 18 ст. у філософських ученнях:

а) Дж. Берклі про буття (бути — це бути сприйманим);

б) Д. Юма про раціональну недоказовість існування причинно-наслідкових зв’язків;

в) у теоретико-пізнавальній концепції розмежування «речей у собі» і «речей для нас» І. Канта, згідно з якою суто логічним шляхом неможливо встановити відповідність між об’єктивним світом і системою знань.

У післякантівській філософії елементи агностицизму активно розвивалися в контексті соціального пізнання — від позитивізму й неопозитивізму до конвенціоналізму й критичного реалізму. Агностицизм може поставати унаслідок будь-якого тлумачення пізнавального процесу, обмеженого рамками емпіризму або раціоналізму, які абсолютизують роль чуттєвого пізнання або інтелектуальні пізнавальні здібності.

У новітніх течіях філософської думки термін "агностицизм" вживається переважно в релігійно-філософських та історико-філософських контекстах. Для характеристики позиції, що виражає сумнів у досягненні істинного знання про світ, вживається зазвичай інший термін — скептицизм.

Література

  1. Кэрролл Р. Т. Энциклопедия заблуждений: собрание невероятных фактов, удивительных открытий и опасных поверий. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2005. 672 с.
  2. Черепанов И.В. Агностицизм в философии сознания // Общество: философия, история, культура. 2016. № 9. С. 45-48.
  3. Ханна Р. Кант, радикальный агностицизм и методологический элиминативизм относительно вещей в себе // Кантовский сборник. 2017. Т. 36, № 4. С. 51-67.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Саух П. Ю. Агностицизм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агностицизм (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ