Позитивізм

філософський і соціологічний напрям та парадигма методології науки, що визнає єдиним джерелом істинного (позитивного) знання емпіричні дослідження та відкидає пізнавальну цінність абстрактно-теоретичних, метафізичних міркувань


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ