Авуари

Авуа́ри (фр. avoir — майно, надбання) — багатозначний термін:

1) У широкому розумінні — будь-які активи (майнові кошти, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких можуть здійснюватися платежі і погашатися зобов’язання їх власників.

2) У вузькому розумінні — кошти банку, що знаходяться на його рахунках у закордонних банках в іноземній валюті. Коштами банку є готівкова маса банку та кошти, що до неї прирівняні (кошти на кореспондентських рахунках), а також кошти, які розміщено в активах, тобто вторинних резервах. Такі активи можна легко обернути в готівку протягом мінімального терміну (державні цінні папери, позики на короткий термін, які гарантовані державою, тощо). У діловому обігу авуарами вважаються, насамперед, кошти на кореспондентських рахунках. Загальна сукупність таких коштів у всіх банках країни становить її іноземні авуари.

Авуари підрозділяють на вільні (використовуються беж обмежень), блоковані (знаходяться у розпорядженні держави або банків) та з певним режимом використання. Від стану та структури іноземних авуарів залежить міжнародна валютна ліквідність, тобто здатність окремої країни сплачувати зовнішні грошові зобов’язання. Значна частина світового платіжного обороту здійснюється у доларах США, євро, японській йєні, англійських фунтах стерлінгів, що визначає найбільшу популярність авуарів у цих валютах у загальній структурі.

У західній комерційній практиці термін «авуари» має дещо специфічне значення. Це, передусім, рубрика в бухгалтерському обліку, до якої віднесено майно, прибутки та боргові вимоги (credit balance). В колонку авуарів записується те, що авансував кореспондент, або те, що йому належить. Термін «авуари» звичайно стосується рахунків клієнтів або кореспондентів компанії, яка веде бухгалтерський облік.

Література

  1. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ред кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А — Г. 672 с.
  2. Словник фінансово-правових термінів / За заг. ред. Л. К. Воронової. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Алерта, 2011. 558 с.
  3. Жиляков Д. И., Зарецкая В. Г. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая компания). Москва : КНОРУС, 2012. 368 с.
  4. Колпакова Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2012. 538 с.
  5. Стойка О. Я. Банківські операції. Житомир : ЖНАЕУ. 2016. 128 с.
  6. Шпортюк Н. Л., Коваль А. М. Особливості фінансового менеджменту в банку // Економічний форум. 2018. № 1. С. 289–293.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Оніщук М. В. Авуари // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Авуари (дата звернення: 19.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ