Автотранспортне підприємство

Автотра́нспортне підприє́мство (АТП) — підприємство автомобільного транспорту комплексного типу, що здійснює перевезення вантажів або пасажирів, зберігання, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу, забезпечення його експлуатаційними матеріалами та запасними частинами.

Класифікація

АТП спеціалізуються на виконанні транспортних послуг, які є специфічним видом продукції, пов’язаним із переміщенням вантажів і пасажирів, а також з виконанням операцій, що є супутніми чи доповнюють цей процес. За родом виконуваних транспортних робіт АТП поділяють на такі типи:

  • вантажні, які здійснюють перевезення вантажів;
  • пасажирські, що здійснюють перевезення пасажирів автобусами і легковими автомобілями;
  • змішані, які здійснюють перевезення як пасажирів, так і різноманітних вантажів;
  • спеціалізовані, які здійснюють певні види автотранспортних робіт (сміттєвози, дорожньо-будівельна техніка, пожежні автомобілі, автомобілі швидкої допомоги тощо).

Структура

Процес виробничої діяльності АТП включає основне, допоміжне та обслуговувальні виробництва.

  • Основне виробництво виконує перевезення, що є визначальним для АТП. Воно потребує обслуговування і виконання комплексу допоміжних робіт.
  • Допоміжне виробництво АТП — це сукупність виробничих процесів із забезпечення технічної готовності рухомого складу, який використовують у основному виробництві.
  • Обслуговувальні виробництва матеріального продукту не створюють. Вони забезпечують основне і допоміжне виробництва енергоресурсами, інформаційним обслуговуванням, контролюють якість технічного обслуговування та ремонту тощо.

Перспективи розвитку

Після набуття Україною незалежності значно зросла загальна чисельність автотранспортних господарств у результаті приватизації підприємств країни. Сучасний ринок транспортних послуг характеризується високою конкуренцією та динамічністю впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств. Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи АТП в ринкових умовах, є швидкість та технологія доправлення вантажів, якість і мобільність перевезень, цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство, географія обслуговування, дотримання правового виконання автомобільних перевезень, наявність спеціалізованого рухомого складу.

Література

  1. Редзюк А. М., Волков П. П., Дмитренко С. Ю., Ященко Т. М., Кроль В. В. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку / За заг. ред. А. М. Редзюка. Київ : ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 2005. 400 с.
  2. Бідняк М. Н., Біліченко В. В. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика / Вінницький нац. техн. ун-т. Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. 176 с.
  3. Гриньов А. В., Пономарьова Н. В., Пономарьова Н. М. Конкурентоспроможність автотранспортного підприємства на ринку міжнародних вантажних перевезень. Харків : ХНАДУ, 2009. 116 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ