Авангардизм у літературі


Авангарди́зм у літерату́рі (фр. avantgardisme, від avantgarde — передовий загін) — умовний термін, яким позначають низку течій європейської літератури з різними філософськими, політичними та естетичними програмами.

Поняття використовують із кінця 19 ст., аналізуючи художньо-мистецькі тенденції в літературі, що спрямовані на докорінну перебудову й оновлення художньої практики суспільства.

Авангардизм у літературі увиразнюється спрямуванням на радикальні зміни комунікативних функцій літератури, рішучий розрив із традицією, експеримент із формою.

Перший період авангардизму у літературі (так званий історичний авангардизм) охоплює 1905–1938 (футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, конструктивізм тощо).

Другий період — після Другої світової війни (т. зв. неоавангардизм: «конкретна поезія», «антироман», «абсурду література», хеппенінг, «комп’ютерна лірика»).

Авангардизмові в літературі притаманні тенденції, які певною мірою знайшли ідейно-художнє втілення в межах різноманітних течій. Це насамперед прагнення:

  • безпосередньо впливати на публіку;
  • знищити стіну між мистецтвом для еліти й масовою культурою;
  • зруйнувати межі між різними видами мистецтва («вірші-малюнки», колажі тощо);
  • досягти наукової точності мислення (інтерес до природознавства, техніки, психології);
  • а також фрагментарне відображення дійсності.

Найвідомішими представниками авангардизму в літературах різних країн були А. Бретон, П. Елюар, Т. Тцара, Д. Бурлюк, В. Маяковський, І. Северянин, І. Зданевич та ін.

В Україні 1926–1929 були два авангардистські угруповання: очолювана В. Поліщуком група «Авангард», близька до західноєвропейського конструктивізму, а також різні модифікації українського футуризму — «Аспанфут», «Асоціація комункульту», «Нова генерація» (представники: М. Семенко, Гео Шкурупій та ін.).

Література

  1. Сануйе М. Дада в Париже. Москва, 1999.
  2. Ільницький О. Український футуризм (1914–1930). Львів, 2003.
  3. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки. Київ, 2006.
  4. Українська авангардна поезія (1910–1930-ті роки): Антологія. Київ, 2014.
  5. Литературный авангард русского Парижа. 1920–1926. Документы. Москва, 2014.

Автор ВУЕ