Авангард (група)


Авангард. Бюлетень

«Аванга́рд» — літературно-мистецька група, заснована 1926 у м. Харкові.

Представники угруповання називали себе «авангардом післяжовтневого мистецтва», обґрунтовували тісний зв’язок мистецтва з «добою індустріалізації», репрезентували стиль епохи конструктивного динамізму. У своїх деклараціях члени групи заявляли про протистояння з «назадництвом» і «відсталістю», у творах використовували еротичні мотиви (поема В. Поліщука «Онан» та ін.).

Група «Авангард» за своїми естетичними принципами суттєво відрізнялася від організації футуристів «Нова генерація» (1927–1930).

До «Авангарду» належали поети В. Поліщук (очолював групу), О. Левада, Л. Чернов (Малошийченко), Р. Троянкер, прозаїк В. Ярина, художники В. Єрмілов, Г. Цапок.

Група видала «Бюлетень „ Авангарду“» (один випуск; Харків, 1928), у якому вміщено «Прокламацію „ Авангарду“» з головними принципами авангардівців, «Мистецькі матеріали „ Авангарду “» (два випуски, № 2 і 3; Харків, 1929). Усі три видання мали спільну наскрізну нумерацію сторінок. В. Поліщук виклав свої ідейні позиції у книзі «Літературний авангард. Перспективи розвитку української культури, полеміка і теорія поезії» (1926) і «Пульс епохи. Конструктивний динамізм чи літературне назадництво?» (1927).

Література

  1. Крикуненко В. Г. «Філософ з головою хлопчика»: за маловідомими сторінками творчої спадщини Валер’яна Поліщука. Москва, 1997.
  2. «Відкритий архів»: електронні матеріяли з історії української культури. Вип. 4: «Авангард» (1928–1929). Київ, 2007 (компакт-диск із повними версіями всіх видань групи «Авангард»).
  3. Троянкер Р. Поезії. Черкаси, 2009.
  4. Поліщук В. Вибрані твори. Київ, 2014.

Автор ВУЕ