Абстрактне і конкретне

Абстра́ктне і конкре́тне — категорії логіки, в яких відображено діалектику відокремленості і цілісності в системному функціонуванні і розвитку явищ дійсності та її відтворення в процесі пізнання.

Ґ. Геґель першим увів у філософію ці категорії. Конкретне — поняття, в якому мислиться предмет у сукупності своїх ознак; синонім діалектичного зв’язку, розділеної єдності; абстрактне — поняття, в якому мисляться властивості або відношення предметів, які відокремлені від самих предметів; не протиставлення конкретного, а етап руху самого конкретного. Співвідношення абстрактного і конкретного Ґ. Геґель порівнює з співвідношенням бруньки і плоду, жолудя і дуба. Абстрактне в реальності є вираженням неповноти, нерозкритості, обмеженості фрагмента, оскільки він береться сам по собі у відриві від усіх зв’язків або своєї попередньої історії. Абстрактне знання, відповідно, протиставляється конкретному знанню як одностороннє, що фіксує ту чи іншу сторону предмета поза зв’язками, поза специфічним характером цілого. Таким чином, якщо метою теоретичного знання не може бути й не повинно бути представлення повного різноманіття, то не може бути й виокремлення деяких абсолютно логічних зв’язків. Якщо такі зв’язки ізолювати, то вони втратять свою конкретність та істинність. Дійсно наукове теоретичне пізнання полягає в такому русі думки, яке починається від чуттєвого різноманіття конкретного і досягає представлення об’єкта в усій його сутності та складності. Способом теоретичного відтворення в свідомості цілого об’єкта є сходження від абстрактного до конкретного, яке є загальною формою розкриття наукового знання, систематичного відображення об’єкта в поняттях. Цей метод репрезентує процес пізнання, згідно з яким мислення сходить спочатку від конкретного в дійсності до абстрактного в мисленні і від абстрактного в мисленні — до конкретного в мисленні. На цьому останньому шляху утворюються поняття, що відображають окремі властивості об’єкта, які самі можуть бути зрозумілими як моменти цілого, що визначаються його специфічним змістом. Тому необхідно розрізняти конкретне як досліджуваний предмет, як початковий пункт дослідження і як завершення, наслідок дослідження, як наукове поняття про об’єкт (уявне конкретне).

Джерела

Гегель Г. В. Ф. Кто мыслит абстрактно? // Культурно-историческая психология. Москва, 2006. № 2. С. 29-31.

Література

Крюков В. В. Философия. Новосибирск, 2006. 308 с.

Автор ВУЕ

О. В. Заєць

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Заєць О. В. Абстрактне і конкретне // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Абстрактне і конкретне (дата звернення: 28.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ