Логіка

1) наука про закони, форми, прийоми та засоби мислення, спрямовані на пізнання та досягнення істини; 2) математична дисципліна, що вивчає теорію математичного доведення та проблеми основ математики; 3) розумність, внутрішня закономірність, послідовність

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ