Абразивний інструмент


Абрази́вні інструме́нти

Абрази́вний інструме́нтінструмент, призначений для абразивного оброблення, різальна частина якого містить частинки (зерна) абразивних матеріалів.

Класифікація

Стандартні абразивні круги за видами виконуваних технологічних операцій і необхідних показників якості оброблюваної поверхні поділяють на такі основні групи:

  • шліфувальні — для оброблення виробів з досягненням шорсткості оброблюваної поверхні до Ra (середнє арифметичне відхилення профілю) 0,08 мкм;
  • полірувальні — для оброблення виробів із досягненням шорсткості оброблюваної поверхні до Rz (висота нерівностей профілю по 10 точках) 0,04–0,05 мкм;
  • відрізні — для різання різноманітних матеріалів;
  • правлячі — для правлення кругів з абразивних матеріалів (силіцій карбіду, електрокорунду тощо).

Конструкція

Основними конструктивними елементами кругів із надтвердих матеріалів (НТМ), а саме алмазів і кубічного бор нітриду, є корпус, абразивовмісний шар і проміжний шар, який забезпечує щільне поєднання абразивовмісного шару з корпусом. Корпуси кругів виготовляють з різних металічних і неметалічних матеріалів, вони мають посадковий отвір для розміщення круга на шпинделі верстату. Абразивні круги зі звичайних абразивів (електрокорунду, силіцій карбіду тощо) технологічно виготовляють відразу з корпусом, здебільшого вони є одним цілим, без поділу на корпус і абразивовмісний робочий шар. Також інструментами зворотно-поступального руху є шліфувальні бруски. Ще один абразивний інструмент — шліфувальна шкурка, на гнучкій основі якої за допомогою зв’язувальної речовини закріплений шар абразивних зерен.

Виробництво абразивного інструменту в Україні

Станом на 2018 вітчизняний абразивний інструмент переважно представлений продукцією ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», який виробляє абразивний інструмент, шліфувальну шкурку та вироби з неї. Другий за величиною національний виробник — ПАТ «Іршавський абразивний завод» — випускає переважно круги. Алмазні інструменти виробляють Полтавський та Львівський алмазні заводи. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України випускає абразивний інструмент з НТМ (алмазу та кубічного бор нітриду); для потреб підприємств-замовників він виробляє алмазні прецизійні правлячі ролики одношарові на нікелевій основі. Їх використовують для прецизійного профілювання абразивних кругів на операціях шліфування високоточних деталей складного профілю типу замків лопатей турбін, деталей підшипників, деталей із координатно-зв’язаними між собою поверхнями та інших складних виробів.

Література

  1. Hall R. Shaping the future: developments in abrasives and processes // Gohram conf. «Precision Grinding and Finishing in the Global Economy». Chicago. 1–3 оct. 2001.
  2. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. Киев : Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2003. Т. 1. 316 с.
  3. Лавриненко В. И., Ильницкая Г. Д., Боримский А. И. и др. Низкопрочные синтетические алмазы на основе феррокремния в шлифовальном инструменте // Прогресивні технології та системи машинобудування : Міжнар. зб. наук. праць. 2010. Вип. 40. С. 99–104.
  4. Лавріненко В. І., Новіков М. В. Надтверді абразивні матеріали в механообробці. Київ : Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, 2013. 456 с.
  5. Відпрацювання науко­містської технології та створення дослідно-виробничої дільниці з виготовлення високопрецизійного алмазного правлячого інструменту для потреб машинобудування України та імпортозаміщення // Наука та інновації. 2013. Т. 9. № 5.

Автор ВУЕ