Абелева функція


А́белева фу́нкція — узагальнення еліптичної функції однієї комплексної змінної на випадок багатьох комплексних змінних. Назву абелевої функції дано на честь норвезького математика Н. Абеля. Абелеві функції мають велике значення в геометрії алгебраїчній як засіб уніформізації многовидів алгебраїчних певних класів.

Література

  1. Чеботарев Н. Г. Теория алгебраических функций. Москва; Ленинград: Гостехиздат, 1948. 396 с.
  2. Зигель К. Автоморфные функции нескольких комплексных переменных. Москва: Изд-во иностранной литературы, 1954. 167 с.
  3. Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей. Москва: Изд-во иностранной литературы,1960. 344 с.
  4. Вишенський, В. А. Функції багатьох змінних. Київ: Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", 1995. 105 с.

Автор ВУЕ