Полтавська державна аграрна академія

Полтавська державна аграрна академія (ПДАА)

Емблема
Полтава аграр.png
Тип заклад вищої освіти
Рік створення 1920
Профіль діяльності освіта
Розташування Полтава, Україна
Веб-сайт pdaa.edu.ua

Полта́вська держа́вна агра́рна акаде́мія, ПДАА — вищий навчальний заклад у м. Полтава (Україна).

Історична довідка

Термін Ректори НАДПСУ
1920–1923 Є. Л. Рекало
1923–1925 М. Д. Токаревський
1925–1928 В. П. Чугай
1928–1931 Ф. Г. Помаленький
1931–1932 І. П. Хоруженко
1932 ?? Шовковий
1932–1937 І. В. Сердюк
1937–1938 С. К. Андрущенко
1938 К. К. Щанін
1938–1940 О. П. Толмачов
1940–1951 К. Ф. Відєнін
1951–1962 П. Н. Ванцак
1962–1963 М. О. Добровольський
1963–1968 В. О. Іващенко
1968–1988 М. О. Добровольський
1988–1996 О. М. Куценко
1996–2011 В. М. Писаренко
2011 — дотепер В. І. Аранчій
Другий Президент України Л.Д. Кучма та голова Полтавської ОДА О.В. Удовіченко серед викладачів академії
Учасники XV зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття» під час урочистого відкриття Зльоту, 2012
Філія академії в ПП «Агроекологія» Шишацького району. Учасники XV зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття», 2012
Виступ ректора академії В. І. Аранчій
Рекало Євгеній Лукич
Токаревський Михайло Дмитрович
Чугай Віктор Петрович
Помаленький Федір Григорович
Хоруженко І.П.
Сердюк Іван Васильович
Андрущенко Степан Карпович
Щанін Костянтин Кузьмич
Толмачов Олександр Пилипович
Відєнін Кирило Федорович
Ванцак Петро Наумович
Добровольський Микола Олександрович
Іващенко Василь Опанасович
Куценко Олександр Михайлович
Писаренко Віктор Микитович
Аранчій Валентина Іванівна

У 1919 Губком доручив розробити проект організації сільськогосподарського інституту в Диканьці, на базі маєтку князя Кочубея. Однак маєток було пограбовано і спалено.

Етапи розвитку

Перший етап: статус сільськогосподарського факультету при Вищій робітничій школі (01.09.2020 — 01.10.2021).

Другий етап: статус Політехнікуму (01.10.2021 — 01.10.2029).

Третій етап: статус сільськогосподарського інституту (01.10.2029 — 23.07.2001). Орден Трудового Червоного Прапора (1971).

Четвертий етап: Полтавська державна аграрна академія (23.07.2001 — дотепер).

01.09.1920 при Полтавській вищій робітничій школі (підпорядковувалася Полтавській раді губернських професійних спілок) організовано сільськогосподарський факультет із секціями полеводства, тваринництва і садівництва із городництвом. Завданням факультету стала підготовка кваліфікованих спеціалістів для сільського господарства. Проведено набір слухачів — зараховано 49 студентів. Серед фундаторів вишу — Є. П. Рекало, О. П. Бондаренко, В. І. Сазанов, Г.С. Оголевець, М. І. Гавриленко, М. М. Самбикін, Д. О. Оглоблін та ін.

Із жовтня 1921 по жовтень 1929 заклад працював у статусі Політехнікуму. Мав відділення: 1) агрономічне, 2) зоотехнічне, 3) інтенсивних культур, 4) кооперативне.

У жовтні 1929 Політехнікум реорганізовано в сільськогосподарський інститут з приєднанням до нього Полтавського індустріального, Полтавського землевпорядного, Красноградського та Ерастівського сільськогосподарських технікумів. Станом на 1929–1930 навчальний рік діяли факультети: 1) агрономічний, 2) зоотехнічний, 3) інтенсивних культур, 4) землеустрою, 5) усуспільнення сільського господарства, 6) індустріалізації сільського господарства, 7) сільськогосподарського будівництва, 8) робітничий факультет для підготовки молоді до вступних іспитів. Інститут підпорядковувася Наркомату Землеробства УРСР.

Згідно з наказом Наркома Землеробства УРСР за № 277/ 2925 від 19 08.1930 і постановою директора інституту за № 105 § 1 від 23.08.1930 сільськогосподарський інститут реорганізовано таким чином: 1) на базі факультету сільськогосподарського будівництва створено окремий інститут сільськогосподарського будівництва з підпорядкуванням «Совколхозстрою»; 2) на базі факультету індустріалізації сільського господарства в частині переробки зоотехнічних і плодоовочевих продуктів створено інститут м’ясної і плодоовочевої технології з підпорядкуванням Наркомторгу України; 3) на базі зоотехнічного факультету створено сільськогосподарський інститут із зоотехнічним та факультетом спеціальних культур — у підпорядкуванні тресту Свинарства СРСР.

1946–1960 інститут змінював підпорядкування: Міністерству вищої освіти СРСР, Міністерству культури СРСР, Міністерству сільського господарства Української РСР.

1960 у Полтавському сільськогосподарському інституті відкрито економічний та агропедагогічний факультети. На час завершення відбудовного періоду в інституті функціонувало п’ять факультетів: 1) агрономічний; 2) зоотехнічний; 3) заочний; 4) загальнонауковий; 5) агропедагогічний.

За успіхи колективу у навчально-виховному процесі у 1971 виш нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

Рішенням міжгалузевої акредитаційної комісії від 29.09.1993 (протокол № 16/5) вперше ліцензовано та акредитовано спеціальності «Аграрний менеджмент», «Агрономія», «Ветеринарна медицина», «Зооінженерія», «Механізація сільського господарства, «Облік і аудит».

Спільним рішенням Міністерства сільського господарства і продовольства України та Українською Академією аграрних наук від 25.07.1997 № 228/75 на базі інституту створено навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого ввійшли: Полтавський державний сільськогосподарський інститут, Інститут свинарства УААН, Полтавський філіал інституту ветеринарної медицини, Хорольський агропромисловий коледж, Полтавський аграрний коледж управління і права, Березоворудський радгосп-технікум, Лубенський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, Полтавський технікум м’ясної промисловості, Полтавське науково-виробниче об’єднання «Еліта», Веселоподільська селекційно-дослідна станція, Устимівська дослідна станція рослинництва УААН, навчально-дослідне господарство «Ювілейний».

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2001 № 291-р «Про створення Полтавської державної аграрної академії», Міністерством аграрної політики України Полтавський державний сільськогосподарський інститут реорганізовано у Полтавську державну аграрну академію — вищий навчальний заклад IV освітньо-кваліфікаційного рівня.

Улітку 2012 на базі академії відбувся XV Зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття». До Полтави прибуло понад 350 представників аграрних навчальних закладів України.

Важлива подія цього періоду — узагальнення Міністерством аграрної політики та продовольства України досвіду співпраці академії та аграрного бізнесу у сфері освіти, науки, агропромислового виробництва та поширення його в інших областях України. Зініціювала цей пілотний проект ректор академії В. І. Аранчій.

Структура

ПДАА — виш із розгалуженою структурою.

 • Наглядова рада ПДАА.
 • Ректор.
 • Ректорат.
 • Вчена рада ПДАА.
 • Студентська рада ПДАА.
 • Відділ міжнародних зв’язків.
  • Наукова частина:
 • наукові підрозділи (лабораторії, центри);
 • аспірантура і докторантура;
 • відділ з питань інтелектуальної власності;
 • добровільні громадські об’єднання з питань науки.
 • Редакційно-видавничий відділ.
 • Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва.
 • Навчально-дослідне господарство «Ювілейний».
 • Навчальний відділ.
 • Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
 • Ресурсний центр зі сталого розвитку.
  • Факультети:
 • Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій.
 • Факультет агротехнологій та екології.
 • Факультет ветеринарної медицини.
 • Факультет інженерно-технологічний.
 • Факультет обліку та фінансів.
 • Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
 • Центр міжнародної освіти.
  • Адміністративно-господарська частина

Навчально-науковий інститут комунікаційних та інноваційних освітніх технологій:

 • Навчальний центр інформаційно-комунікаційного обслуговування
 • Навчальний відділ розробки та впровадження сучасного програмного забезпечення
 • Навчальний відділ забезпечення інформаційних та інноваційних освітніх технологій
 • Відділ із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку
 • Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти
 • Підготовчі курси Полтавської державної аграрної академії
  • Коледжі ПДАА:
 • Коледж управління, економіки і права
 • Аграрно-економічний коледж
 • Березоворудський аграрний коледж
 • Лубенський фінансово-економічний коледж
 • Хорольський агропромисловий коледж
 • Лохвицький механіко-технологічний коледж
 • Хомутецький ветеринарно-технологічний коледж

Освітня діяльність

ПДАА — багатопрофільний виш, який готує персонал для різних галузей національної економіки України. Спеціальності вишу:

 • «Агроінженерія»
 • «Маркетинг»
 • «Агрономія»
 • «Менеджмент»
 • «Біотехнології та біоінженерія»
 • «Облік і оподаткування»
 • «Ветеринарна медицина»
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
 • «Політологія»
 • «Галузеве машинобудування»
 • «Право»
 • «Захист і карантин рослин»
 • «Публічне управління та адміністрування»
 • «Екологія»
 • «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
 • «Економіка»
 • «Філологія»
 • «Міжнародні економічні відносини»
 • «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • «Інформаційні системи та технології»
 • «Харчові технології»

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна ПДАА зосереджується за трьома основними напрямами: проведення наукових досліджень у різних галузях національної економіки; підготовка науково-педагогічних кадрів; залучення до наукової роботи здобувачів вищої освіти різних рівнів.

Учені академії досліджують такі питання:

 • технології вирощування екологічно безпечного високоякісного зерна сільськогосподарських культур;
 • екологічно безпечні заходи боротьби з алергенною рослинністю на землях несільськогосподарського призначення;
 • енергозберігаючі технологічні процеси і технології;
 • локальні системи гарячого водопостачання для тваринницьких ферм на основі використання відновлювальних джерел енергії;
 • методи і форми застосування полтавського бішофіту в сільському господарстві;
 • технології захисту сільськогосподарських культур від шкідників на основі принципу синергізму пестицидів;
 • методи оцінки генотипів свиней із використанням сучасних досягнень генетики та комп’ютерних технологій;
 • робочі органи ґрунтообробної техніки для органічного землеробства;
 • технології вирощування лікарських рослин (ехінацеї та розторопші плямистої);
 • комплексне агроекологічне районування території (на прикладі Полтавської області);
 • моделі вирощування сільськогосподарських культур із запланованою кількістю та якістю урожаю;
 • удосконалення племінних продуктивних якостей свиней великої білої та великої чорної порід;
 • удосконалення системи годівлі свиней із використанням кормів власного виробництва.

Академія має кадровий потенціал для реалізації напрямів наукової діяльності: 7 академіків, 3 члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 11 володарів почесних державних звань, один лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, один лауреат Премії Президента України для молодих учених, 50 докторів наук, професорів і 250 кандидатів наук, доцентів.

Під керівництвом док. с.-г. н., проф. Тищенка В. М. працює Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва, який об’єднує три наукові лабораторії: селекції озимої пшениці, селекції зернобобових та круп’яних культур, селекції, насінництва та сортової агротехніки сої.

Підрозділом напрацьовано: 16 сортів пшениці озимої (Коломак 3, Коломак 5, Українка полтавська, Манжелія, Левада, Фора, Диканька, Говтва, Сагайдак, Вільшана, Сидір Ковпак, Царичанка, Орлиця, Лютенька, Полтавчанка, Кармелюк); 7 сортів гороху (Норд, Полтавець 2, Олеко, Зіньківський, Мазепа, Апостол, Чекалін); 3 сорти проса (Полтавське золотисте, Золушка, Біла альтанка); 5 сортів сої (Агат, Алмаз, Аметист, Антрацит, Артеміда). Сорти селекції академії займають значні площі в Полтавській області та в інших регіонах України.

Доцент кафедри екології та ботаніки Самородов В. М. та доцент кафедри землеробства і агрохімії Поспєлов С. В. досліджують ехінацею — удосконалення технології вирощування, селекції та використання у фармацевтичній практиці. Вони створили сорт ехінацеї блідої (Красуня прерій) та сорт ехінацеї пурпурової з підвищеним вмістом біологічно активних речовин — Зірка Миколи Вавилова. Ці дослідження відзначено Премією ім. Л. П. Симиренка НАН України, Премією ім. академіка М. М. Гришка Ради ботанічних садів та дендропарків України, дипломом переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахідник-2005» та «Винахідник-2006». Наукові розробки В. М. Самородова та С. В. Поспєлова захищені понад 50 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи.

Учені академії розробили концепцію органічного землеробства та одержання екологічно безпечної продукції. На виставці-ярмарку «Агро-2015» у м. Києві область експонувалася під девізом «Полтавщина — екологічний стандарт України».

Викладачами факультету ветеринарної медицини розроблено рекомендації із застосування полтавського бішофіту в лікуванні сільськогосподарських тварин.

На інженерно-технологічному факультеті розроблений і виготовлений комбінований агрегат для ґрунтозахисного землеробства «Агроекологія КА-4, 2». Механізм пройшов випробування в навчально-дослідному господарстві академії «Ювілейний», високо оцінений спеціалістами, може випускатися серійно. Крім того, вченими академії розроблений новий робочий орган для ґрунтообробних знарядь, основою якого є криволінійна поверхня. Така конструкція дає змогу значно зменшити опір ґрунту на робочі органи, що знижує витрати пального і працює на енергозбереження.

Лабораторія маркетингу під керівництвом доктора економічних наук, проф. Писаренка В. В. досліджує фактори, що впливають на ефективність та реалізацію овочів; розроблює модель оптимізації виробництва та створення на цій базі стійкої позиції аграрних підприємств різних розмірів та форм організації.

У районах області функціонують господарства, на базі яких систематично проходять семінари і Дні поля.

Співробітники навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій беруть активну участь у розробці внутрішньорайонної спеціалізації господарств окремих районів Полтавської області, ведуть дослідження з питань підвищення конкурентноздатності продуктових підкомплексів (м’ясного, молочного, олійно-екстракційного, цукро-бурячного); технічного переоснащення та реконструкції підприємств АПК; освоєння маркетингу та рекламної діяльності; удосконалення орендних відносин, бізнес-планування та ін.

На факультеті обліку та фінансів наукова робота здійснюється за такими напрямами: фінансова санація та банкрутство АПК; удосконалення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах на основі нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; удосконалення прийомів і методів аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва; особливості розвитку української культури та проблеми її збереження в умовах сучасного існування; актуальні питання сучасної філології та особливості викладання мовних дисциплін в аграрному закладі вищої освіти; особливості викладання гуманітарних і соціальних дисциплін в умовах сучасних трансформацій.

Напрями наукової діяльності досліджень узгоджені з програмою наукового центру «Інститут аграрної економіки УААН».

Значна увага в академії надається залученню студентів до наукової роботи. При кафедрах академії працюють студентські наукові гуртки, в яких студенти опановують методику наукових досліджень, беруть участь у виконанні ініціативної тематики, що ведеться викладачами академії.

Результати наукових досліджень щорічно доповідаються на наукових конференціях професорсько-викладацького складу та студентів.

Значна увага в академії надається підготовці науково-педагогічних кадрів. Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура і докторантура:

 • для здобуття ступеня доктора філософії за 7 спеціальностями: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, 211 Ветеринарна медицина, 281 Публічне управління та адміністрування;
 • для здобуття ступеня доктора наук із відривом від виробництва за спеціальністю 051 Економіка.

В академії діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 — економіка та управління національним господарством; 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Створено Центр інтелектуальної власності та підтримки інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві Полтавської державної аграрної академії — науковий підрозділ, що діє на громадських засадах.

Активна робота в сфері розвитку інноваційної діяльності та охорони інтелектуальної власності ректорату Академії визнана та підтримується на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. Куратор роботи Центру — перший проректор, проф. Писаренко Павло Вікторович, який робить великий внесок в інноваційну діяльність, зокрема в сфері органічного та енергоощадного виробництва сільськогосподарської продукції. Керівник центру — канд. тех. н., доц. Прасолов Є. Я.

Видавнича діяльність

ПДАА випускає фаховий науково-виробничий журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії», науковий рівень категорії «Б». Також виходять збірники наукових праць академії.

Міжнародна співпраця

ПДАА має досвід міжнародної співпраці з понад 50 організаціями, установами й закладами вищої освіти у 23 країнах світу.

Серед напрямів міжнародного співробітництва — підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах; спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців; міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство в міжнародних наукових, освітніх, адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та здобувачів вищої освіти в міжнародних програмах та фондах; висвітлення та відзначення наукових досягнень академії на міжнародному рівні; співробітництво з містами-побратимами.

Здобувачі вищої освіти мають можливість проходити ознайомлювальну практику (стажування) за кордоном у таких країнах: Канада, Німеччина, Польща, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Ірландія, Туреччина, Бельгія, Болгарія, США, Сінгапур, Китай, Австралія.

Починаючи з 2015, академія бере участь у проектах із міжнародної кредитної мобільності (Еразмус+КА1. Credit Mobility) з трьома ЗВО Республіки Польща: Вища школа торгівлі та послуг (м. Познань), Вища Школа Бізнесу (м. Домброва Гурніча), Університет природничих наук (м. Познань), а також з Університетом «Хоенхайм» (Німеччина).

Від квітня 2017 Полтавська державна аграрна академія є членом Європейської Асоціації Агентств з розвитку (EURADA).

У співпраці з польськими партнерами започатковано міжнародний проект «Паралельний європейський диплом»: здобувачі вищої освіти мають змогу отримати одночасно дипломи українського та польського вишів.

Задля покращення рівня володіння іноземними мовами на базі академії функціонує «Мовний центр» за підтримки Гете-інституту (Німеччина). У 2013 року за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Харкові та фонду «Допомога полякам на Сході» відкрито «Польський центр».

Значення

Полтавська державна аграрна академія є закладом вищої освіти, що створює, зберігає, примножує та поширює знання в таких галузях: аграрно-продовольчій, природничій, виробничо-технологічній, механіко-інженерній, ветеринарно-медичній, соціально-поведінковій, гуманітарній, інформаційних технологій, управлінсько-адміністративній, правовій, публічного управління та адміністрування, міжнародних відносин. Академія забезпечує підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до діючих міжнародних і вітчизняних стандартів вищої освіти, потреб стейкхолдерів та вимог конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Відео

Автори ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Аранчій В. І., Шаравара Т. О. Полтавська державна аграрна академія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Полтавська державна аграрна академія (дата звернення: 3.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ