Натуралізм та антинатуралізм

Натуралі́зм (від лат. naturalis — природний) та антинатуралі́зм (від лат. antinaturalis — протиприродний) — протилежні моделі дослідження соціальних феноменів. Кардинально відрізняються в питанні, чи можливо досліджувати явища суспільного життя, використовуючи підходи та методологічний інструментарій природничих наук. Натуралізм підтримує цей засадничий методологічний принцип; антинатуралізм — спростовує. В поясненні соціальних явищ і процесів розвитку суспільства натуралізм орієнтується на природні, біологічні фактори та методи природничих наук (фізика, біологія, географія). Основні напрямки: органіцизм, соціал-дарвінізм, географічна школа, расово-антропологічна школа.


Див. також

Антинатуралізм

Автор ВУЕ

М. В. Туленков


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Туленков М. В. Натуралізм та антинатуралізм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Натуралізм та антинатуралізм (дата звернення: 11.04.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.05.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ