Контркультура

Контркультура, поняття соціальної філософії, соціології, культурології на позначення: 1) світоглядних, ціннісних, ідейних установок, орієнтацій, що радикально протилежні домінуючим у суспільствах недемократичного типу; 2) характерної для молодіжної субкультури 1960-х – 1970-х тенденції активного нонконформізму, протесту проти культури старшої генерації (покоління «батьків»); 3) форми культури, носіями якої є маргінальні верстви


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ