Колористика

1) сукупність кольорових характеристик архітектурної форми, що зорово сприймається людиною;

2) система знань про кольори в аспекті сприйняття людиною

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ