Долінський, Анатолій Андрійович

Долінський, Анатолій Андрійович.jpg

Долі́нський, Анато́лій Андрі́йович (21.07.1931, с. Орлянське Василівського району Запорізької області, тепер Україна) — учений у галузі теплоенергетики, теплофізики, тепломасообміну, доктор технічних наук (з 1972), професор (з 1980), академік НАН України (з 1988), почесний професор Київського політехнічного інституту (тепер Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», з 1994).


Долінський, Анатолій Андрійович

Народження 21.07.1931
Місце народження Орлянське
Alma mater Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Місце діяльності Київ
Традиція/школа теплоенергетика


Відзнаки

Ордени «Дружби народів» (1986), Орден «За заслуги» ІІІ та ІІ ст. (2002, 2011 відповідно)
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1997, 2004
Лауреат Державної премії УРСР 1984


Життєпис

Після закінчення середньої школи в смт Корнині Попільнянського р-ну Житомирської області 1949 вступив на теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту, який закінчив 1954.

1954–1956 працював старшим інженером-технологом на турбінному заводі «Пяргалє» в м. Каунасі (тепер Литва).

Від 1957 працював в Інституті теплоенергетики АН УРСР (тепер Інститут технічної теплофізики НАН України) на посадах інженера, головного механіка, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника.

1962 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження процесів розпилювального зневоднення високовологих термочутливих розчинів» («Исследование процессов распылительного обезвоживания высоковлажных термочувствительных растворов»), 1971 — докторську дисертацію на тему: «Дослідження термомасообмінних процесів у дисперсних газорідинних середовищах та наукові основи їхньої інтенсифікації в промислових апаратах» («Исследование тепломассообменных процессов в дисперсных газожидкостных средах и научные основы их интенсификации в промышленных аппаратах»).

1968 створив і очолив науковий відділ розпилювальних тепломасообмінних пристроїв (тепер Відділ тепломасообміну в дисперсних системах).

1982–2015 — директор Інституту технічної теплофізики АН УРСР (тепер Інститут технічної теплофізики НАН України), від 2015 — його почесний директор.

Діяльність

Заклав наукову основу для вдосконалення процесів розпилювального обезводнення, інтенсифікації та оптимізації теплотехнологічних параметрів, створення нових енергоощадних технологій та високоефективного устаткування для концентрації і сушіння конкретних груп матеріалів.

Розвинув концепцію та методологічні принципи аналітичного та експериментального дослідження процесів тепловологопереносу в складних взаємопов'язаних аеродинамічних і температурновологістних умовах у камерах розпилювальних сушарок та концентраторах. Розробив нові методи керування кінетичними характеристиками [базуються на дослідженнях, що розглядають систему «крапля (частинка) — парогазове середовище» як елементну систему в складній аеродинамічній обстановці розпилювальних камер]. Дослідження під час високотемпературного зневоднення крапель різних розчинів уперше переконливо показали роль внутрішніх процесів тепломасопереносу в ході розпилювального сушіння розчинів.

Ідею випарювально-сушильного зневоднення розчинів в одному агрегаті було реалізовано в серії апаратів (ИСА-7, ИСА-200, ИСАР-500, ИСАР-7) та впроваджено в медичну, харчову та хімічну промисловості. Це дозволило в 2–3 рази знизити енерговитрати на сушіння та підвищити якість продукції. Запропонував для інтенсифікації тепломасообміну метод дискретно-імпульсного вводу енергії (полягає в акумуляції в об’ємі з гетерогенним середовищем теплової чи потенціальної механічної енергії та миттєвій її трансформації в кінетичну–імпульсну в часі та дискретну в просторі). На основі проведених фундаментальних і прикладних досліджень було розроблено різноманітні технології змішування, гомогенізації, екстракції, ферментації, аерації, дегазації, емульгування, подрібнення, концентрування та гранулювання і апарати для їх здійснення.

Під керівництвом Долінського було проведено системний аналіз стану комунальної теплоенергетики України з визначенням ключових проблем, шляхів та заходів її модернізації. Сформульовано принципове положення про базову роль регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики як інноваційної основи технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів. Розроблено низку проектів державних регуляторних актів, які визначили науково-технічну ідеологію і політику щодо розвитку комунальної теплоенергетики України та стали основою низки постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України. Створено комплекс методологічних, науково-технічних та організаційних засад докорінного вдосконалення територіального теплозабезпечення. Розроблено і впроваджено в цю галузь низку енергоефективного обладнання.

Нагороди та відзнаки

 • Державна премія УРСР в галузі науки і техніки (1984, 1997, 2004).
 • Орден «Дружби народів» (1986).
 • Премія ім. Г.Ф. Проскури НАН України (1986).
 • Заслужений діяч науки і техніки України (1991).
 • Премія ім. В. І. Толубинського НАН України (1998).
 • Премія академій наук України, Білорусі і Молдови (2000).
 • Орден «За заслуги» ІІІ та ІІ ст. (2002, 2011 відповідно).
 • Премія ім. О. В. Ликова НАН Білорусі (2005).
 • Відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2007).

Праці (у співавт.)

 1. Кинетика и технология сушки распылением. Киев : Наукова думка. 1987. 224 с.
 2. Адиабатические вскипающие потоки. Теория, эксперимент, технологическое использование. Киев : Наукова думка, 2001. 208 с.
 3. Теплотехніка. Київ : Фірма «ІНКОС», 2005. 400 с.
 4. Теплофизические процессы в эмульсиях. Киев : Наукова думка, 2005. 264 с.
 5. Комунальна теплоенергетика України: стан, проблеми, шляхи модернізації. Київ : ТОВ «Поліграф-сервіс», 2007. Т.1. 392 с.
 6. Комунальна теплоенергетика України: стан, проблеми, шляхи модернізації. Київ : ТОВ «Поліграф-сервіс», 2007. Т 2. 435 с.
 7. Теория тепломассопереноса в бипористых середах. Київ : Наукова думка. 2014. 192 с.
 8. Гидродинамика техногенных выбросов в окружающую среду. Киев : Институт технической теплофизики НАН Украины. 2015. 104 с.
 9. Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ: Тематический сборник статей. Киев.: Академпериодика. 2015. 464 с.
 10. Распылительная сушка. В 2-х томах. Т.2. Теплотехнологии и оборудование для получения порошковых материалов. Киев: Академпериодика, 2015. 390 с.

Література

 1. 70-річчя академіка НАН України А. А. Долінського // Вісн. НАН України. 2001. № 7. С. 67-68.
 2. Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України: історія та сьогодення / за ред. Б.С. Стогнія; НАН України, ВФТПЕ, Ін-т проблем безпеки АЕС. Київ – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2008. 216 с.
 3. Інститут технічної теплофізики НАН України // Україна наукова. Київ, 2008. Т. I (Вип. II). C. 128–129.
 4. Долінський Анатолій Андрійович // Палій В. М., Храмов Ю. О. Національна академія наук України 1918–2013. Персональний склад. 6 вид. доп. і випр. Київ : Фенікс, 2013. С. 44
 5. 80-річчя академіка НАН України А.А. Долінського // Вісн. НАН України. 2011. № 7. С. 77–78.
 6. Снєжкін Ю.Ф., Чайка О.І., Долінський А. А. Інститут технічної теплофізики НАН України. Історія та сьогодення. Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2018. 108 с.

Автор ВУЕ

О. І. Чайка


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Чайка О. І. Долінський, Анатолій Андрійович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Долінський, Анатолій Андрійович (дата звернення: 24.07.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
20.07.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ