Газовий конденсат

Га́зовий конденса́т — суміш рідких вуглеводнів, що виділяється з природних газів під час експлуатації газоконденсатних покладів у результаті зниження температури і пластового тиску до рівня, нижчого за тиск початку конденсації.

Характеристика

Концентрація газового конденсату в пластових газах коливається від 5–10 до 500 –1 000 г/м3. Уміст конденсату в газі залежить від пластових термобаричних умов (що вищий тиск і температура, то більша кількість рідких вуглеводнів може міститися в газі), від складу пластового газу, наявності газових облямівок і концентрації в них легких фракцій, умов міграції газоконденсатних сумішей під час формування покладів корисних копалин.

Фракційний і вуглеводневий склад газового конденсату варіює в широкому діапазоні й залежить від умов залягання, відбору та часу експлуатації покладу. Газовий конденсат складається з бензинових (інтервал кипіння від 30–80 до 200 оС), гасових (200–300 оС) і, меншою мірою, компонентів, які киплять за вищої температури. Для більшості газових конденсатів вихід бензинових фракцій становить 70–85 %. Газовий конденсат із покладів, розміщених на значних глибинах, складається здебільшого з гасово-газойлевих фракцій. Найпоширеніші газові конденсати з переважанням метанових за значної частини нафтенових вуглеводнів (метано-нафтеновий тип). Рідше трапляються газові конденсати, які складаються переважно з ароматичних (65 % на низькокиплячу фракцію) або нафтенових вуглеводнів (до 70–85 % на зазначену фракцію).

Густина конденсатів — 660–840 кг/м3, вміст сірки — соті, рідше десяті частки відсотків. Розрізняють сирий і стабільний газовий конденсат, із якого видалені розчинені гази (метанбутанова фракція).

Транспортування і використання

Газовий конденсат транспортують спеціальними продуктопроводами, після очищення використовують як цінну вторинну сировину газових родовищ (див. Нафтові і газові родовища). Доставляють споживачу наливним транспортом (стабільний газовий конденсат) або за допомогою спеціальних конденсатопроводів під власним тиском (сирий газовий конденсат). Газовий конденсат використовують як паливо, а також для переробки на прямогінний бензиноктановим числом до 65), дизельне та пічне паливо.

Література

  1. Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу. Тт. 1-2, 2004–2006. 560 + 800 с.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В. С. Іванишина. Львів : Сполом, 2015. 603 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Газовий конденсат // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Газовий конденсат (дата звернення: 19.06.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
20.05.2021

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності