Вітрен

Приклад мікроструктури вітрену: перидерма сигілярії з резинітом (світлий), який заповнює порожнини чарунок у кам'яному вугіллі низької стадії метаморфізму
Вітрен

Вітре́н (від лат. vitrumскло) — одна з головних петрографічних складових вугілля викопного.

Характеристика: чорний колір, яскравий блиск, раковинний, напівраковинний або згладжений злам, однорідність структури, виражена ендогенна тріщинуватість.

Утворюється в процесі зміни лігніно-целюлозних тканин рослин унаслідок розкладання в умовах обводнених торфових боліт за недостатнього доступу кисню. Присутній у вугіллі у вигляді лінз або смуг різної товщини.

Найменш зольна складова вугілля.

Розрізняють вітрен безструктурний — однорідний геліфікований фрагмент із різкими контурами, без ознак клітинної будови рослинних тканин, і вітрен структурний — геліфікований фрагмент, який зберіг контури та сліди клітинної будови рослинних тканин. Обидва різновиди належать до мікрокомпонентів групи телініту.

Див. також Мацерали, Петрографія вугілля.

Література

  1. Маценко Г., Білецький В., Шендрік Т. Короткий словник з петрографії вугілля. Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. 74 с.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С., Маценко Г. П. Вітрен // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вітрен (дата звернення: 20.10.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ