Відвал (гірничо-технічна споруда)

Відвал — гірничо-технічна споруда, призначена для тимчасового або постійного розміщення розкривних порід, некондиційної мінеральної сировини.

Характеристика

Відвал — насип на земляній поверхні із пустих порід, що одержують під час розробки родовищ корисних копалин, хвостів збагачувальних фабрик; у металургії та на спалювальних заводах — скупчення шлаків; часто — техногенне родовище корисних копалин.

У світі обсяг утворених відвалів порід і виробничих відходів становить понад 2 000 км3.

В Україні утворилось понад 1 000 породних відвалів, з яких 15–20 % — горючі, значна частина з них діючі. Вони займають площу 7 200 га, де зберігається бл. 1,7 млрд м3 породи. Більшість відвалів порід (бл. 90 %) знаходяться на Донбасі.

Різновиди

Залежно від способу укладання розрізняють такі відвали:

конічні (або терикони) — найчастіше утворюються у процесі відкатки породи рейковим транспортом (у перекидних вагонетках або скіпах) з поступовим нарощуванням колії;

хребтові — утворюються під час вивезення породи вагонетками підвісної канатної дороги або конвеєрами (стаціонарними чи пересувними), а також відвалоутворювачами розкривних порід;

пласкі (столові) — утворюються під час вивезення відходів (порід) у самоскидах та формування штабелю за допомогою бульдозерів.

За місцем розташування виділяють внутрішні (у виробленому просторі кар’єрів), зовнішні (за межами кар’єру) та комбіновані.

Залежно від механізації відвальних робіт відвали розподіляють на екскаваторні, бульдозерні, конвеєрні, плужні та гідравлічні.

Гідравлічні відвали — природні або штучні басейни-сховища, де відбувається осадження і укладання твердої фази відходів збагачення корисних копалин або іншої переробки сировини та прояснення води, що направляється в оборот на промислове підприємство (збагачувальну фабрику, шахту тощо).

Передвідвал — розміщений перед основним відвалом насип меншої висоти. Слугує для розміщення устаткування, підвищення стійкості відвалу тощо.

Екологічні заходи

Конічні відвали шахт найбільш схильні до самозаймання (їхня будова забезпечує сильний приток повітря в середину відвалу, що сприяє окисненню пальної частини породи). Ці відвали слід розташовувати таким чином, щоб переважні вітри були спрямовані у хвостову частину відвалу. Основним недоліком конічних відвалів є відсутність можливості одночасного складування породи і виконання профілактичних заходів проти її самозаймання. Найбільше розповсюдження отримав спосіб гасіння конічних відвалів водою з одночасним змивом вершини і перетворенням у відвал пласкої форми.

Озеленення відвалів — один зі способів рекультивації земель, порушених в результаті проведення гірничих робіт. З цією метою проводять озеленення відвалів: у зонах техногенного порушення ґрунту вирощують дерева, кущі, трав’янисті рослини.

Література

  1. Ernst-Ulrich Reuther: Einführung in den Bergbau. 1. Auflage, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1982.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004—2013.
  3. Відвали, терикони, шлакозоловідвали // Словник – довідник з екології / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. С. 37.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Відвал (гірничо-технічна споруда) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Відвал (гірничо-технічна споруда) (дата звернення: 4.07.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.06.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ