Вугільне родовище

Вугільна шахта в Індії

Вугільне родовище — просторово відокремлена площа поширення вугленосної формації, що містить вугільні пласти, розробка яких економічно доцільна.

Межі вугільних родовищ зазвичай визначаються контурами ерозійного зрізу вугленосної формації, розривними порушеннями, літолого-фаціальними і структурними особливостями залягання вугленосних відкладів (див. Залягання гірських порід).

У разі похилого і крутого залягання вугленосних відкладів межі вугільного родовища на глибині приймаються за гірничим горизонтом, до якого техніко-економічні розрахунки (кондиції) підтверджують доцільність розробки.

Характер вугленосності вугільного родовища різноманітний: від одно- до багатопластових з різною потужністю (товщиною), будовою і витриманістю цих параметрів для окремих пластів. Структурні форми вугільного родовища напрочуд різноманітні. Більшості з них властиве моноклінальне, полого-волокнисте, лінійне і брахіскладчасте залягання, часто ускладнене складчастістю (див. Складчастість гірських порід) дрібніших порядків і різноманітними за характером і амплітудами розривними порушеннями.

Див. також

Література

  1. Parchanski J. Slownik górniczy. Katowice : Wiadomosci Górnicze, 1996. 544 p.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Рудько Г. І., Бондар О. І., Яковлєв Є. О. та ін. Екологічна безпека вугільних родовищ України. Київ; Чернівці : Букрек, 2016. 607 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Вугільне родовище // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вугільне родовище (дата звернення: 25.06.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.10.2020

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності