Вугільний пласт

Вугільний пласт — форма залягання викопного вугілля у вигляді плито- і лінзоподібних тіл з невеликою в порівнянні з площею поширення потужністю, яка коливається від десятків сантиметрів до 10–25 м. Пов’язані терміни: вугленосна товща.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ