Видавнича діяльність

Видавнича діяльність — організаційно-творча, господарсько-виробнича діяльність видавців, спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої продукції. Наприклад, видання журналу, газети, книговидання тощо.

Фахівців із видавничої діяльності та медіаредагування готують на профільних кафедрах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київського університету імені Бориса Грінченка, Української академії друкарства та інших вишів.

Література

Про видавничу справу: закон України: станом на 21 трав. 2015 р. Київ : Парламентське видавництво, 2015. 19 с.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ