Будівельні норми і правила

Будіве́льні но́рми і пра́вила (БНіП) — основні відомчі нормативні документи колишнього СРСР (Строительные нормы и правила, СНиП), якими керувалися під час проектування й будівництва будинків і споруд.

Дотримання їхніх вимог і положень було обовʼязковим у всіх галузях народного господарства на території СРСР. Їм передували Тимчасові правила і норми проектування і будівництва будівель і споруд 1929, Правила і норми забудови населених місць, проектування і будівництва будівель і споруд 1930. Уперше БНіП уведено для обов’язкового застосування з 01.01.1953. Вони регламентували планування й забудову населених місць (Правила і норми планування і забудови міст 1958; СН 41–58), проектування і будівництво промислових, транспортних, сільськогосподарських та інших підприємств, житлових, громадських, виробничих, допоміжних, складських, гідротехнічних та інших будівель і споруд. БНіП затверджував Державний комітет Ради Міністрів СРСР у справах будівництва (Держбуд СРСР).

З 01.04.1975 введено нову структуру БНіП як загальносоюзних нормативних документів. Вони складалися з чотирьох частин: загальні положення, норми проектування, правила виконання і приймання робіт, кошторисні норми і правила. Кожна частина була поділена на окремі розділи, які видавали самостійно, що дозволяло періодично переглядати, удосконалювати й оновлювати БНіП на підставі результатів наукових досліджень і досвіду проектування, зведення та експлуатації будівель і споруд. Тоді ж з’явилася можливість розробляти й затверджувати республіканські будівельні норми (РСН), які були чинними на територіях окремих союзних республік.

В Україні з 1980-х під егідою Держбуду УРСР розробляли державні нормативні матеріали з питань будівництва. З 1990 в Україні із залученням найкращого зарубіжного досвіду почали розпрацьовувати власну систему нормування у містобудуванні, архітектурі й будівництві, що має найменування Державні будівельні норми (ДБН). ДБН замінили колишні БНіП, що втратили чинність, як і інші нормативні документи колишнього СРСР.

Література

  1. Мардер А. П., Євреїнов Ю. М., Пламеницька О. А. та ін. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 279–280.
  2. Державні будівельні норми України (офіційний сайт). URL: https://dbn.co.ua/

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Будівельні норми і правила // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Будівельні норми і правила (дата звернення: 25.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
14.06.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ