Бремсберг

Бремсберг.jpg

Бре́мсберг (нім. Bremsberg, від Bremse — гальмо і Berg — гора) — похила гірнича виробка, яка не має безпосереднього виходу на земну поверхню та призначена для транспортування гірничої маси з верхніх горизонтів на нижчі.

Бремсберг розміщений за спадом пласта чи породи вище основного транспортного горизонту.

Залежно від призначення і застосування розрізняють бремсберги

  • головні (основні);
  • панельні;
  • проміжні (дільничні);
  • допоміжні.

Головний бремсберг обслуговує всю бремсбергову частину шахтного поля (поверховий спосіб підготовки), панельний — панель, проміжний — виїмне поле й слугує переважно для транспортування корисних копалин із підповерхів на поверховий відкатний штрек. Допоміжний бремсберг проводять паралельно головному та використовують для спуску породи та інших вантажів на відкатний горизонт поверху або шахти, а також піднімання обладнання та матеріалів у зворотному напрямку, подачі свіжого або видалення відпрацьованого (висхідного) струменя повітря.

Література

  1. Erklärendes Wörterbuch der im Bergbau in der Hüttenkunde und in Salinenwerken vorkommenden technischen und in Salinenwerken vorkommenden technischen Kunstausdrücke und Fremdwörter. Burgsteinfurt : Falkenberg’schen Buchhandlung, 1869. 176 p.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Бондаренко В. І., Кузьменко О. М., Грядущий Ю. Б. та ін. Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2005. 708 с.
  4. Piechota S. Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. 332 p.


Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бремсберг // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бремсберг (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
24.02.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ