Бондаренко, Володимир Ілліч

Бондаренко Володимир Ілліч.jpg

Бондаре́нко, Володи́мир Іллі́ч (20.11.1951, м. Осипенко, тепер м. Бердянськ Запорізької області, Україна) — гірничий інженер, доктор технічних наук (з 1989), професор (з 1991), заслужений діяч науки і техніки України (з 1999).


Бондаренко, Володимир Ілліч

Народження 20.11.1951
Місце народження Бердянськ
Напрями діяльності науковець, доктор технічних наук, професор
Традиція/школа Школа підземної розробки


Відзнаки

Ордени За заслуги ІІІ ст. (2017)
Премії ім. О. М. Динника МОН України (2014)
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1998

Життєпис

Закінчив 1971 Бердянський машинобудівний технікум і того ж року вступив до Дніпропетровського гірничого інституту (тепер Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»), який закінчив з відзнакою 1976, здобув кваліфікацію гірничого інженера.

1976–1979 навчався в аспірантурі Дніпропетровського гірничого інституту, де відтоді працює.

У 1980 захистив кандидатську дисертацію («Удосконалення технологій підземного видобутку марганцевих руд на базі електрохімічного закріплення пливунних порід»), у 1989 — докторську («Наукові основи фізико-хімічного закріплення слабких водонасичених порід навколо гірничих виробок»). Темою дисертацій стали дослідження в галузі гірництва — створення наукових основ електротехнічного впливу на пливунні породи під час розробки родовищ корисних копалин.

1995 отримав диплом за наукове відкриття «Закономірність омонолічення пухких водонасичених порід під впливом електричного струму».

У 1981 — асистент кафедри підземної розробки родовищ; 1982–1984 — заступник декана гірничого факультету; 1984–1990 — доцент; 1990–1993 — професор, з 1994 — завідувач кафедри підземної розробки родовищ (тепер кафедра гірничої інженерії та освіти). У 1993–2006 обіймав посаду проректора з наукової роботи Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Один із засновників і голова вітчизняної Школи підземної розробки (тепер Українська школа гірничої інженерії), яка від 2007 організовує щорічні фахові конференції.

Засновник і головний редактор журналу «Розробка родовищ корисних копалин» («Mining of Mineral Deposits»; з 2016), який входить до наукометричних баз даних «Скопус» (Scopus) і «Веб оф Сайєнс» (Web of Science).

Наукова діяльність

Наукова діяльність ученого повʼязана з розвʼязанням науково-технічних проблем з видобутку корисних копалин підземним способом, насамперед вугілля і залізних руд.

Напрями досліджень: наукове обґрунтування технології електрохімічного закріплення слабких, водонасичених порід навколо гірничих виробок; геомеханіка взаємодії елементів системи «породний масив — виїмкова виробка — охоронна конструкція», яка забезпечує вивчення впливу параметрів надвугільної товщі та глибини розробки на напружено-деформований стан усіх елементів зазначеної системи; комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану дрібношаруватого породного масиву навколо пластової виробки; наукове обґрунтування технологій отримання газу із газогідратних покладів і опрацювання їх класифікації за вмістом породних включень та кількістю затраченої теплової енергії на дисоціацію газогідрату.

Засновник наукової школи з розробки родовищ корисних копалин підземним способом.

Станом на 2020 є автором понад 360 наукових публікацій, зокрема 47 підручників, навчальних посібників і монографій, 33 авторських свідоцтв та патентів на винахід.

Нагороди та відзнаки

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998).

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2017), знаком «Шахтарська слава» ІІІ, ІІ, І, ст. (2003, 2005, 2010 відповідно), знаком «Шахтарська доблесть» ІІІ ст. (2010), медаллю ім. О. М. Динника МОН України (2014).

Праці

У с п і в а в т. —

 1. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния пород вокруг пластовой выработки : в 2 кн. Днепропетровск : Системные технологии, 2006.
 2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Донбас, 2007. Т. 2. 652 с.
 3. Развитие научных основ повышения устойчивости горных выработок шахт Западного Донбасса. Днепропетровск : ЛізуновПрес, 2010. 340 с.
 4. Экспериментальные исследования устойчивости повторно используемых выемочных выработок на пологих пластах Донбасса. Днепропетровск : ЛізуновПрес, 2012. 426 с.
 5. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів. Дніпропетровськ : Літограф, 2015. 219 с.
 6. Technical and Geoinformational Systems in Mining. Leiden : CRC Press, 2017. 360 p.
 7. Geomechanics of Mine Workings Support Systems. Leiden : CRC Press, 2018. 231 p.
 8. New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. Leiden : CRC Press, 2020. 616 p.
 9. Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. Leiden : CRC Press, 2020. 534 p.

Література

 1. Бондаренко Володимир Ілліч // Почесні імена України — еліта держави : в 5 т. Київ : Логос Україна, 2019. Т. 5. 344 с. URL: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=piued5&id=2432
 2. Бондаренко Володимир Ілліч // Сайт Школи підземної розробки. URL: http://msu.org.ua/bondarenko.html
 3. Бондаренко Володимир Ілліч // Придніпровський науковий центр. URL: http://www1.nas.gov.ua/rsc/psc/Scientists/B/Pages/BondarenkoVI.aspx

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Бондаренко, Володимир Ілліч // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бондаренко, Володимир Ілліч (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ