Болото оліготрофне

Болото, живлення якого здійснюється тільки за рахунок атмосферних опадів.

Див. Болото

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ