Батьківство

Батькі́вство — соціально-правовий стан чоловіка, зареєстрованого батьком дитини; факт походження дитини від певного чоловіка (батька).

Історична довідка

У патріархальних родинах батько виступав як годувальник, носій влади, був прикладом для наслідування, наставником у позасімейній, суспільно-трудовій діяльності.

Уявлення про роль батьків у сім’ї передавалися з покоління в покоління, об’єктивувалися в народних звичаях і обрядах, предметах матеріальної та духовної культури.

У сучасній родині традиційні цінності батьківства слабшають на фоні досягнення гендерної рівності, залучення жінок до професійної роботи тощо.

Модерні принципи розвитку суспільства (плюралізм, індивідуалізація, емансипація, свобода вибору) впливають на шлюбно-сімейну поведінку населення, виконання сім’єю батьківських функцій, систему взаємовідносин батьки — діти.

Процес урбанізації та поширення міських сімей, зниження народжуваності та зростання малодітності, нуклеаризація сім’ї (див. нуклеарна сім'я) вплинули на форми батьківства, сформували його сучасні особливості.

Характеристика

Класифікація

Розрізняють природне та юридичне батьківство. Природне батьківство — кровна спорідненість між батьком і його дитиною. З моменту зачаття та до народження дитини під батьківством розуміють соціальний стан чоловіка, а з моменту народження — факт походження дитини від певного чоловіка, який ґрунтується на кровній спорідненості між батьком і дитиною та юридично посвідчений актовим записом про народження дитини в органах державної реєстрації актів громадянського стану.

Юридичне батьківство — реалізоване право чоловіка на усиновлення дитини, яка не має з ним кровної спорідненості. Усиновлена дитина отримує ті самі права, що й біологічна дитина.

Форми батьківства

В умовах плюралізації форм і типів сім’ї зростає різноманіття форм батьківства. Поширення нуклеаризації (явища, коли дорослі діти відокремлюються від батьків ще до створення власної сім’ї) поєднується з поширенням нових форм організації сімейного життя:

 • однобатьківські сім’ї;
 • реструктуровані сім’ї;
 • офіційно незареєстровані шлюбні пари;
 • транснаціональні сім’ї;
 • об’єднання осіб, які не є родичами, тощо.

Відповідно до специфіки виконання батьківських функцій сім’ї розділяються на такі категорії:

 • сім’ї, в яких батьківські функції виконуються в традиційному сімейному середовищі (дітей утримують і виховують рідні батько й мати, які мешкають в одному домогосподарстві);
 • сім’ї, в яких природні основи батьківства трансформовані, біологічні (кровно-родинні) відносини відсутні чи змінені.

Юридичний статус батьківства

В Україні право на батьківство закріплено ст. 50 Сімейного кодексу України. Чоловік має право на батьківство. Відмова дружини від народження дитини або її нездатність народити може бути причиною розірвання шлюбу. Законодавством забороняється позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв’язку з виконанням ним конституційних, службових, трудових обов’язків або в результаті протиправної поведінки щодо нього. Це є підставою для відшкодування завданої йому моральної шкоди.

Припущення (презумпція) батьківства поширюється на дітей:

 • які були зачаті та народжені в шлюбі;
 • які були зачаті до шлюбу, але народжені в шлюбі;
 • які були зачаті в шлюбі, але народжені після його припинення або визнання недійсним;
 • які були зачаті до шлюбу й народжені у термін до 10 місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним.

Батьківство може бути оскаржене в суді. У разі доведення відсутності кровного споріднення між дитиною та особою, записаною її батьком, в актовий запис про народження вносяться відповідні зміни на підставі рішення суду.

Батьківство встановлюється також у разі народження дитини внаслідок проведеної за згодою чоловіка штучної інсемінації його дружини та при усиновленні ним чужої дитини.

Якщо батьки не перебувають між собою у шлюбі, батьківство встановлюється шляхом подання спільної заяви батька і матері до органу реєстрації актів громадянського стану. Батьківство також може бути встановлене за рішенням суду.

Батьківство включає права та обов’язки щодо виховання, розвитку, утримання дитини, інші права та пільги, які надаються батькові.

Батьківство припиняється лише зі смертю батька. У випадку позбавлення батьківських прав ім’я батька з актового запису про народження дитини не виключається. При цьому за ним зберігається обов’язок утримання дитини.

Значення

Батьківство — соціально-культурний феномен. Роль батька визначається типом панівної культури та цінностей, рівнем розвитку соціуму, егалітаризму, гендерними стереотипами. Батьківство — інтегральна категорія, якою позначають залучення матері та батька до процесу виховання дитини, реалізацію ними батьківських функцій: виховної, соціально-економічної, доглядової, комунікативної, рекреативної, психологічного захисту тощо.

Джерела

 1. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22. Ст. 135. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Література

 1. Ромовська В. Батьківство // Юридична енциклопедія : у 6 т. / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 1. 672 с.
 2. Берлингейм Д. Доэдиповы отношения межуду отцом и ребенком. Москва : Институт практической психологии и психоанализа, 2002. 193 с.
 3. Кон И. С. Ребенок и общество. Москва : Академия, 2003. 336 с.
 4. Борисенко Ю. В. Психология отцовства. Москва; Обнинск : ИГ-СОЦИН, 2007. 220 с.
 5. Калина О. Г., Холмогорова А. Б. Влияние образа отца на эмоциональное благополучие и полоролевую идентичность подростков // Вопросы психологии. 2007. № 1. С. 15–26.
 6. Шутценбергер А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. Москва : Психотерапия, 2011. 256 с.
 7. Тюптя О. Материнство-батьківство як соціальний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип. 1. С. 80–84.
 8. Слюсар Л. І. Специфіка батьківства в сім’ях різних типів : проблеми, ризики та шляхи їх мінімізації // Демографія та соціальна економіка. 2017. № 3 (31). С. 24–36.

Автор ВУЕ

О. Ю. Вілкова

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вілкова О. Ю. Батьківство // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Батьківство (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
30.07.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ