Баланс загроз

Бала́нс загро́з — теорія у міжнародних відносинах, що пояснює рівновагу міжнародної системи на основі паритету між рівнем загроз від різних суб’єктів світової політики; є окремим випадком і доповненням до теорії балансу сил.

Теорію балансу загроз уперше запропонував 1985 учений С. М. Волт (народився 1955; США) у статті «Формування альянсів і баланс світової сили» («Alliance Formation and the Balance of World Power»): держави намагаються балансувати не стільки силу, скільки загрози, що йдуть від інших держав; вони реагують не на силу як таку, а на загрозу, що виходить від іншої держави чи групи держав. Це випливало з того, що загрози, власне, і є проекцією сили. Таким чином, держава пов’язує власну безпеку не із встановленням балансу сил, а із розумінням рівня і небезпеки загроз. С. М. Волт визначив чотири елементи загрози:

  • сукупну силу;
  • географічну близькість;
  • наступальну спроможність;
  • наступальні наміри.

Баланс загроз відбувається шляхом нарощування власної сили та / або створенням міждержавних альянсів, виходячи з усвідомлення рівня загроз. Прикладом цьому може слугувати створення 1949 Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з метою збалансувати загрози безпеці держав Західної Європи і Північної Америки, що виходили від СРСР.

Прагнення сучасної України до повноправного членства в НАТО пояснюється необхідністю збалансувати загрози безпеці з боку Російської Федерації.

Необхідність балансу загроз також пов’язана із виникненням безпекових загроз, що виходять не лише від держав, але і недержавних акторів, зокрема носіїв міжнародного тероризму, транснаціональної злочинності тощо.

Література

  1. Stephen M. Walt. Alliance Formation and the Balance of World Power // International Security. 1985. Vol. 9. № 4. P. 3–43.
  2. Walt S. The Origins of Alliances. Ithaca : Cornell University Press, 1990. 336 p.
  3. Levy J. S., Thompson W. R. Hegemonic Threats and Great-power Balancing in Europe, 1495–1999 // Security Studies. 2005. Vol. 14 (1). P. 1–33.
  4. Ковальова О. Концептуалізація альянсів у теорії міжнародних відносин // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології. 2018. Т. 34. С. 94–100.

Автор ВУЕ

С. Г. Федуняк


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Федуняк С. Г. Баланс загроз // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Баланс загроз (дата звернення: 24.10.2021).Оприлюднено

Статус гасла: оприлюднено
Оприлюднено:
23.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ