Ашик

Аши́к, ашуг (тур. âşik, азерб. Aşıq, вірм. Աշուղ ― закоханий) — народний поет-співець у народів Кавказа та Туреччини; виконавець-імпровізатор своїх синкретичних ліро-епічних пісень, перейнятих мотивами любові до коханої та Всевишнього, під акомпанемент саза, тара або кяманчі; часто виступав як дастанчі, іноді використовував театральні прийоми.

Назва поширилася у 16–17 ст. Попередниками ашиків були азербайджанські озани, вірменські гусани.

Ашики, як і барди, мейстерзингери, кобзарі, утворювали цехові корпорації, започатковували свою творчість від напівлегендарних Гер-огли та Гарібе.

Класиками цієї поезії у вірменській літературі були Гурбані, Дживані, Шерам (псевдонім Грегора Тальяна), Нагаш Овнатан, Міскин Бурджі, в азербайджанській — Сари Ашуг, Аббас Туфарганли, Хаста Гасим, Дільґам Валех, Бозалганли, Ашуг Алексер (повне ім’я — Алексер Алімамед-огли) та інші.

Найдовершеніші зразки мистецтва ашиків пов’язані з поезією Саят-Нови (псевдонім Арутюна Саядяна), який писав вірменською, грузинською, азербайджанською мовами.

Література

  1. Турецкая ашыкская поэзия / Пер. с турец. Москва : Художественная литература, 1983. 192 с.
  2. Сысоева А. Особенности турецкого музыкального фольклора // Вестник Челябинского университета. 2003. № 10 (2). С. 272−279.
  3. Ковалів Ю. І. Ашуг // Літературознавча енциклопедія : в 2 т. Київ : Видавничий центр «Академія», 2007. Т. 1. С. 107.
  4. Бейтуллаева М. Ю. История зарождения и развития ашикской поэзии // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. 2013. Т. 26 (65). № 2. С. 105–110.
  5. Воробьева С. Творчество средневековых турецких поэтов-певцов ашыков: практика создания и исполнения песен // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2014. № 1. С. 117−122.

Автор ВУЕ

Ю. І. Ковалів


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ковалів Ю. І. Ашик // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Ашик (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ