Атфілд, Робін

Атфілд, Робін.jpg

Áтфілд, Рóбін (Атфільд; англ. Attfield, Robin; 20.12.1941, м. Сент-Олбанс, графство Хартфордшир, Англія) — історик науки, філософ, фахівець з філософії екології та екологічної етики; доктор філософії (з 1972).

Атфілд, Робін

(Attfield Robin)

Рік народження 20.грудня.1941
Місце народження м. Сент-Олбанс, графство Хартфордшир, Англія
Alma mater Оксфордський університет
Напрями діяльності філософія, історія науки, філософія екології, екологічна етика

Життєпис

Закінчив Оксфордський університет (1964), Риджентс-Парк коледж (1966); аспірантуру Манчестерського університету (1967).

Працював асистентом викладача Університетського коледжу (1968–1971, м. Кардіфф, Уельс), викладачем відділення філософії (1971–1977), старшим викладачем (1977–1981), професором філософії (1981–1992), головою кардіффського відділення Королівського інституту філософії (1986–1998). Від 1992 — професор філософії Університету Кардіффа.

Член Ради Королівського інституту філософії, кооптований член Виконавчого комітету Британської філософської асоціації, член робочої групи ЮНЕСКО з екологічної етики.

Погляди

Головна сфера наукових інтересів Атфілда — дослідження етичних аспектів екологічної проблематики. На його переконання, людина (людство) має керуватися не лише власними потребами, а й потребами Природи.

Екологічну ситуацію 20–21 ст. оцінив як таку, що вимагає перегляду філософії та моралі; формування екологічної етики як науки, покликаної формувати особисту відповідальність за збереження природи; нагально потребує універсальних цінностей.

Виступає за збереження ідеї «управління природою», але за умови її узгодження з екологічною відповідальністю.

Висунув ідеї самоцінності індивідуальних живих істот та їх видів, повноти розкриття їхніх вроджених задатків і здібностей та сприяння їхнім інтересам. Живих істот наділив моральним статусом за аналогією з людиною, її духовними, мисленнєвими і психічними здібностями. Що чіткіше виявляються зачатки чи функції цих здібностей, то вищим є статус істоти. Відповідно, земля, неживі речі, екосистеми та біосфера загалом не мають, на думку філософа, морального статусу.

Атфілд заперечує теорію про те, що джерелом екологічних проблем є уявлення юдеохристиянства про право людини як вищого творіння панувати над природою. У християнстві, на думку філософа, зникає антропоцентричний погляд на природу, і Біблія може стати потужною підвалиною для формування етики екологічної відповідальності з її повагою до природи. Звернення до традиційних етично-релігійних засад допомагає зрозуміти природу глобальних проблем і знайти шляхи їх розв’язання.

Основні праці

Автор 15 книг і понад 250 статей.

Головні праці: «Бог і світське суспільство: філософська оцінка світського розуміння від Бекона до Канта» (1978), «Етика екологічної турботи» (1983), «Теорія цінності і зобов’язання» (1987), «Цінності, конфлікт і навколишнє середовище» (1989), «Міжнародне правосуддя і третій світ» (1992; у співавторстві), «Філософія навколишнього середовища: принципи та перспективи» (1994), «Цінності, зобов’язання та метаетика» (1995), «Етика глобального середовища» (1999), «Етика навколишнього середовища: огляд для двадцять першого століття» (2003), «Екологічна етика» (2003), «Створення, еволюція та смисл» (2006), «Етика: огляд» (2012).

Праці

 • Environmental Philosophy: Principles and Prospects. Aldershot : Avebury and Brookfield, 1994. 262 р.
 • Value, Obligation and Meta-Ethics. Amsterdam; Atlanta : Rodopi, 1995. 319 р.
 • Creation, Evolution and Meaning. New York : Routledge, 2006. 244 р.
 • Environmental Ethics. 2nd ed., rev. Malden : Polity Press, 2014. 288 р.
 • The Ethics of the Global Environment. 2nd ed. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2015. 288 р.
 • A Theory of Value and Obligation. New York : Routledge, 2020. 278 р.

Р о с. п е р е к л.

 • Атфилд Р. Этика экологической ответственности // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / Пер. с англ., фр. Москва : Прогресс, 1990. С. 203–258.

Література

 1. Василенко Л. И. Атфилд (Attfield) Робин // Современная западная философия / Сост.: В. С. Малахов, В. П. Филатов. Москва : Политиздат, 1991. С. 28–29.
 2. Scharper St. Redeeming the Time: A Political Theology of the Environment. New York, 1998
 3. Кириленко К. М. Екологічна проблематика в контексті сучасних культурологічних досліджень // Культура і мистецтво у сучасному світі. 2015. Вип. 16. С. 19–29.
 4. Тофтул М. Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2016. С. 40–41.

Автор ВУЕ

М. А. Козловець


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Козловець М. А. Атфілд, Робін // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Атфілд, Робін (дата звернення: 28.09.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.09.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ