Аторней

Ато́рней (англ. attorney — повірений, адвокат, представник) — офіційна особа, яка, перебуваючи на державній службі, представляє (або захищає) юридичні інтереси згідно зі своїми функціональними обов’язками.

Така категорія юридичних працівників передбачена в англосаксонській системі права (Велика Британія, Канада, США та ін.); не знає аналогів в інших правових системах. Найвищою в цій системі є посада генерального аторнея, яка у США та Канаді об’єднана з посадою міністра юстиції.

Хоча генеральний аторней — член уряду, що перебуває при владі, його обов’язком є цілковито об’єктивне і всебічне обстоювання громадських і державних інтересів. Під час ухвалення урядом рішень він повинен дбати про їхню відповідність чинному законодавству та праву, бути головним радником уряду у сфері законодавчих ініціатив. Головний обов’язок генерального аторнея полягає в забезпеченні виконання закону за будь-яких обставин; він повинен діяти незалежно від зовнішнього тиску, хто б його не чинив.

Функції генерального аторнея та прокурора не ототожнюють: функції останнього може виконувати як власне аторней (член уряду), так і звичайний адвокат, якого найняла служба обвинувачення. Прокурор в англосаксонській системі права більш процесуальна фігура, ніж аторней.

Аторней не є й адвокатом, як баристер (особа, яка захищає обвинуваченого у кримінальному процесі за професійним, а не посадовим обов’язком, або представляє інтереси приватної особи в цивільному судочинстві).

Література

  1. Collier B., Lindsay Sh. Powers of Attorney in Australia and New Zealand. Sydney : Federation Press, 1992. 464 p.
  2. Nolette P. Federalism on Trial: State Attorneys General and National Policymaking in Contemporary America. Lawrence : University Press of Kansas, 2015. 286 p.
  3. Плахіна І. В. Особливості органів прокуратури в зарубіжних країнах // Часопис Академії адвокатури України. 2015. Т. 7. № 4 (25). С. 37–43.
  4. Мілевський О. П., Варушечкіна В. В., Фрідман Д. А. Погляд на правовий статус прокурора у кримінальному судочинстві в зарубіжних країнах // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 4–5 (8–9). С. 185–190.

Автор

В. І. Шишкін


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шишкін В. І. Аторней // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аторней (дата звернення: 30.11.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
20.11.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ